Forskaringång

Forskaringång i Uppsala kommuns vård och omsorg

Du som forskar eller skriver en masteruppsats på universitet/högskola är välkommen att ansöka om att få göra din studie inom Uppsala kommuns vård och omsorg.

 

Idéer till forskningsprojekt och uppsatser

 

Förslag till ämne för studentuppsats

Har du förslag till ett ämne för studentuppsatser inom vård och omsorg vill vi gärna att du besvarar följande webbformulär.

 

Förfrågan om att bedriva examensarbete

För att kunna hantera din förfrågan om att bedriva examensarbete vid Uppsala kommuns vård- och omsorgsverksamheter behövs lite uppgifter. Var vänlig besvara följande webbformulär om ditt examensarbete.

 

Förfrågan om att bedriva forskningsprojekt

För att kunna hantera din förfrågan om att bedriva forskningsprojekt vid Uppsala kommuns vård- och omsorgsverksamheter behövs lite uppgifter. Var vänlig besvara följande webbformulär om ditt forskningsprojekt.

 

Uppdaterad: