Lifecare IFO och VoO servicefönster 2/2

Lifecare/Procapita VoO och IFO kommer att vara stängt för planerad uppgradering onsdagen den 2 februari kl. 19.00-23.59 ca.

Under tiden en uppgradering pågår ska ni inte arbeta i systemet. Verksamhetens egna driftstoppsrutiner gäller under pågående servicefönster.
Spara ditt arbete och logga ut i god tid före kl. 19.00. Registrerat arbete, både i Lifecare, Procapita och LMO, efter kl.19.00 riskerar att förloras.

Vi kan tyvärr inte påverka vilka tider systemet stängs då dessa styrs i aktuellt avtal med leverantören.

24 januari 2022