Löst: Lifecare driftstörning 30/1

Användare upplever just nu långa svarstider i Lifecare. Problemet är rapporterat till leverantören som arbetar på en lösning.

Uppdatering kl 15:27: problemen är nu till stor del avhjälpta men kan kvarstå för enstaka användare. Hör av dig till it.support@uppsala.se om du fortfarande upplever problem.

Uppdatering 240131 kl 14:03: problemen är helt avhjälpta.

30 januari 2024