Hjälpmedel

För dig som arbetar med brukare med ett funktionshinder eller en långvarig sjukdom finns en mängd olika hjälpmedel för att underlätta både för dig och för brukaren.

I Uppsala är hjälpmedelsansvaret uppdelat mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Kommunen har ansvar för individuell förskrivning av hjälpmedel till personer som har rörelse- och/eller kognitiv funktionsnedsättning och är över 21 år.

Riktlinje

I Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel för personer över 21 år finns information och direktiv bland annat om ansvarsfördelning, förskrivningsprocessen, avvikelsehantering, skydds- och begränsningsåtgärder samt produktområden och sortiment.

Riktlinje för individuellt förskrivna hjälpmedel till personer över 21 år

Sortiment

För aktuellt sortiment se Förskrivarportalen.

Förskrivarportalen, hulportal.mydom.se

Förskrivningsrätt

För att kunna börja förskriva hjälpmedel i Uppsala kommun ska du legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut, eller sjukgymnast. Du ska också ha genomfört Socialstyrelsens webbutbildning för förskrivning av hjälpmedel och Uppsala kommuns grundutbildning för nya förskrivare.

Förskrivning av hjälpmedel (webbutbildning) på socialstyrelsen.se

För anmälan till grundutbildning för nya förskrivare, kontakta hjälpmedelsanvarig i Uppsala kommun.

Sjuksköterskor som ska förskriva antidecubitusmadrasser anmäler sig till madrassutbildning till kundtjänst på Hjälpmedel Uppsala Län, 018-727 47 90.

Frågor

Kontakta hjälpmedelsansvarig Ola Hansson, Uppsala kommun

Telefon: 018-727 47 98
E-post: ola.hansson@uppsala.se

 

Uppdaterad: