Hit vänder du dig för att beställa betygsdokument

Om du inte redan har dina betyg behöver du beställa dem. Börja med att leta hemma så att du inte gör beställningen i onödan. 

Betygsdokument har ofta någon av rubrikerna

  • Utdrag ur betygskatalog
  • Samlat betygsdokument
  • Studiebevis
  • Gymnasieintyg
  • Examensbevis, Slutbetyg, Avgångsbetyg
  • Studieomdöme (folkhögskola).

Ett diplom från vård- och omsorgscollege är inte ett betygsdokument. En bilaga med ett utdrag ur betygskatalog behöver finnas med.

Beroende på vilken typ av utbildning du har gått, och när du gick den, ska du kontakta olika verksamheter för att få ett betygsdokument.

Komvux

Komvux i Uppsala, från 2002

Om du har studerat på Komvux i Uppsala från och med 2002 kan du kontakta Utbildnings- och jobbcenter för att få ett betygsdokument. Skriv namn, personnummer och vilka kurser du vill ha betyg för. Om du vill ha med alla dina kurser skriver du "alla mina kurser".
E-post: ujc.betyg@uppsala.se

Komvux i Uppsala, innan 2002

Om du har studerat på Komvux i Uppsala innan 2002 kan du kontakta Stadsarkivet.
Beställ betygskopia från grundskola, gymnasium och vuxenutbildning inom Uppsala kommun (uppsala.se)

Komvux i en annan kommun 

Om du har studerat på Komvux i en annan kommun kan du kontakta den kommunen för att få betyg.

Gymnasieskola

För att få betyg från en gymnasieskola ska du kontakta skolan.

Om det har gått mer än tio år sedan du gick på skolan kan du kontakta stadsarkivet i kommunen där gymnasieskolan ligger. Vanligtvis flyttas betygen till kommunens stadsarkiv efter tio år, men det kan se olika ut för olika skolor.

Folkhögskola

Om du har studerat på folkhögskola ska du kontakta den skolan. De har vanligtvis egna arkiv med intyg.

Utbildning från ett annat land

Om du har studerat en vård- och omsorgsutbildning i ett annat land kan du kontakta berörd myndighet eller skola för att försöka få tag på dina betyg eller ditt yrkesbevis.

 

Faktagranskare

Elinor Börjesson

Redaktör

Lotti Fred
Uppdaterad: