Så hittar du dina betyg

Så hittar du dina betyg

Om du inte har kvar dina betyg behöver du beställa dem innan du gör din ansökan om skyddad yrkestitel.

Beroende på vilken typ av utbildning du har gått, och när du gick den, ska du kontakta olika verksamheter för att få ut dina betyg.

Betygsdokument har ofta någon av rubrikerna

  • Utdrag ur betygskatalog
  • Samlat betygsdokument
  • Studiebevis
  • Gymnasieintyg
  • Examensbevis, Slutbetyg, Avgångsbetyg
  • Studieomdöme (folkhögskola).

Diplom från vård- och omsorgscollege är inte ett betygsdokument. En bilaga med ett utdrag ur betygskatalog behöver finnas med.

Komvuxutbildning

Komvuxutbildning i Uppsala, efter 2002

Om du har studerat på Komvux i Uppsala efter 2002 kan du kontakta Utbildnings- och jobbcenter för att få betyg. Skriv namn, personnummer och vilka kurser du vill ha betyg för. Om du vill ha med alla dina kurser skriver du  "alla mina kurser".
E-post: ujc.betyg@uppsala.se

Komvuxutbildning i Uppsala, före 2002

Om du har studerat på Komvux i Uppsala före 2002 kan du kontakta Stadsarkivet för att få betyg.
Beställ betygskopia från grundskola, gymnasium och vuxenutbildning inom Uppsala kommun (uppsala.se)

Komvuxutbildning i en annan kommun 

Om du har studerat på Komvux i en annan kommun kan du kontakta den kommunen för att få betyg.

Gymnasieutbildning

För att få betyg från en gymnasieskola ska du kontakta skolan som du har gått på.

Om det har gått mer än tio år sedan du gick på skolan kan du kontakta stadsarkivet i kommunen där gymnasieskolan ligger. Vanligtvis flyttas alla betyg till kommunens stadsarkiv efter tio år, men det kan se olika ut för olika skolor.

Folkhögskoleutbildning

Om du har studerat på folkhögskola ska du kontakta den skolan. De har vanligtvis egna arkiv med intyg.

Utbildning från ett annat land

Om du har gått en utbildning i ett annat land ska du kontakta berörd myndighet eller skola i det landet.

Du kan behöva kompletteringar från en svensk utbildning för att uppfylla kravet på skyddad yrkestitel. Om du har studerat i ett land där undersköterska är ett reglerat yrke kommer du troligen behöva komplettera med svenska.

Faktagranskare

Elinor Börjesson

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: