Guide

Förskrivning och beställning av inkontinenshjälpmedel via Guide.

Guide är ett beslutsstöd bestående av ett brett utbud av tjänster som är riktade till vårdgivande organisationer.

Kontakt och frågor

Du som har frågor om avtal, förskrivning, behörigheter, roller med mera kan kontakta Region Uppsala eller OneMed.

Inkontinenshjälpmedel på Region Uppsalas webbplats

OneMeds webbplats

Driftinformation IT-system

Uppdaterad: