Utförare av vård och omsorg i Uppsala kommun

Kvinnas ansikte

Information om covid-19

Så arbetar Uppsala kommun med anledning av covid-19.

Läs mer om Information om coronavirus

Funktionsnedsättning

Information till dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning och agerar som ett stöd i deras vardag.

Läs mer om Funktionsnedsättning

Äldreomsorg

Information till dig som arbetar i hemtjänsten, hälso- och sjukvården eller på vård- och omsorgsboende.

Läs mer om Äldreomsorg

Hälso- och sjukvård

Information för dig som arbetar med hälso- och sjukvård.

Läs mer om Hälso- och sjukvård

Hjälpmedel

Information till dig som är arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska och har rätt att förskriva hjälpmedel.

Läs mer om Hjälpmedel

Kompetens

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning: Information om utbildningar, kurser, arbetsplatsförlagt lärande och verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer om Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

IT-system

IT-system inom vård och omsorg.

Läs mer om IT-system

Felanmäl fastigheter

Här kan du som driver verksamhet i kommunens fastigheter eller har personer boende i kommunala bostäder anmäla fel och brister.

Läs mer om Felanmäl fastigheter

Tillgänglighetsredogörelse

I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister.

Läs mer om Tillgänglighetsredogörelse

Driftinformation IT-system