Verksamhetsförändringar

Information till dig som planerar verksamhetsförändring inom din verksamhet

Uppsala kommun tillhandahåller vissa IT-system, licenser, programvara och användarsupport för dessa. 
 
Inför varje förändring är det viktigt att kontakt tas med ansvarig avtalspart inom systemledning, vård- och omsorgsförvaltningen för att säkerställa hur förändringen påverkar t ex ersättningar, avgifter och behörigheter. Brukarnas säkerhet och sekretess.

Tänk på att en beställning måste ske i god tid inför verksamhetsförändringen. När underlag och beslut gällande förändringen är fastställda tar det ca 2 - 4 veckor att utföra en liten förändring och upp till 12 veckor att utföra en större förändring.

Observera att varje flytt av ansvar är en verksamhetsförändring. 

Stöd vid organisationsförändringar 

Så här går det till:

  1. Utse kontaktperson inom verksamheten
  2. Kontakta avtalspart inom systemledning, vård- och omsorgsförvaltningen
  3. Avtalspart initierar ändringsärende
  4. Vård- och omsorgsförvaltningen utser en ändringsledare för din organisationsförändring
  5. Ändringsledare kallar berörda till ändringsmöte för genomgång av aktiviteter, ansvar och tidsplanering 
Uppdaterad: