Kompetensförsörjning

Här finns information om arbetsplatsförlagt lärande (APL) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vård och omsorg.

Information om kompetensutveckling hittar du här.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

APL riktar sig till elever vid vård- och omsorgsprogram på gymnasienivå och genomförs inom kommunens verksamheter för vård och omsorg. Eleven får handledning för att inhämta kunskap, träna kliniska färdigheter, tillägna sig värderingsförmåga och förhållningssätt utifrån respektive utbildnings mål.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL), handledning och samordning

Gymnasieskolans vård- och omsorgsutbildningar gör elever anställningsbara som undersköterska inom vård och omsorg. Denna lathund är tänkt som hjälpmedel för arbetsgivare, att via sökandens betygsdokument, avgöra om personen är anställningsbar som undersköterska eller ej.

Vad som krävs för anställningsbarhet som undersköterska

Kurser inom vård- och omsorgsprogrammet för ungdom

Kurser inom vård- och omsorgsprogrammet för ungdom

Nyfiken på APL? 

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en introduktionsfilm för dig som tar emot eller vill ta emot APL-elever, oavsett om det är i rollen som handledare, samordnare eller chef.

Filmen tar ca 12 minuter och syftar till att du ska kunna känna en trygghet och glädje i att ta emot APL-elever, samt information om var du kan vända dig om du har frågor.

Filmen hittar du som arbetar inom egenregin även i kommunens lärportal. Länk till introduktionsutbildning för APL-handledare inom egenregi (https://larportalen.uppsala.se/)

För dig som arbetar hos en privat utförare finns en länk utanför intranätet. Länk till introduktionsutbildning för APL-handledare, privata vårdgivare

Lärande i arbetet (LIA)

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik, praktiken kallas LIA och är förlagd ute på en arbetsplats inom kommunens verksamheter för vård och omsorg. Syftet med LIA är att de studerande ska få lära sig i en verklig miljö, men det innebär inte en anställning. På en arbetsplats får de studerande möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser, och företrädare för arbetslivet ska delta aktivt med planeringen, organiseringen och genomförandet av LIA. LIA är en integrerad del av utbildningen och bidrar på så vis till utbildningsmålen.

Webbkurs för LIA-handledare

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU riktar sig till studenter vid universitetsutbildningar inom hälso-och sjukvård samt genomförs inom kommunens verksamheter för vård och omsorg. Studenten får tillämpa sina teoretiska kunskaper genom att planera och utföra klinikska färdigheter, träna sin värderingsförmåga och sitt förhållningssätt utifrån respektive utbildnings mål.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), handledning och samordning

Klinisk praktikplacering (KLiPP)

Klinisk praktikplacering (KLiPP) är ett administrativt verktyg för kliniska utbildningsplatser inom Uppsala kommun och Uppsala län.

Klinisk praktikplacering (KLiPP)

Ta gärna för vana att besöka sidan och hitta det utbud som passar dina behov. Har du andra önskemål, ta gärna kontakt med någon av vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsutvecklare.

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: