Kompetensförsörjning

Här finns information om arbetsplatsförlagt lärande (APL) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vård och omsorg.

Information om kompetensutveckling hittar du här.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL riktar sig till elever vid vård- och omsorgsprogram på gymnasienivå och genomförs inom kommunens verksamheter för vård och omsorg. Eleven får handledning för att inhämta kunskap, träna kliniska färdigheter, tillägna sig värderingsförmåga och förhållningssätt utifrån respektive utbildnings mål.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL), handledning och samordning

Gymnasieskolans vård- och omsorgsutbildningar gör elever anställningsbara som undersköterska inom vård och omsorg. Denna lathund är tänkt som hjälpmedel för arbetsgivare, att via sökandens betygsdokument, avgöra om personen är anställningsbar som undersköterska eller ej.

Vad som krävs för anställningsbarhet som undersköterska

Kurser inom vård- och omsorgsprogrammet för ungdom

Kurser inom vård- och omsorgsprogrammet för ungdom

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU riktar sig till studenter vid universitetsutbildningar inom hälso-och sjukvård samt genomförs inom kommunens verksamheter för vård och omsorg. Studenten får tillämpa sina teoretiska kunskaper genom att planera och utföra klinikska färdigheter, träna sin värderingsförmåga och sitt förhållningssätt utifrån respektive utbildnings mål.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), handledning och samordning

Klinisk praktikplacering (KLiPP)

Klinisk praktikplacering (KLiPP) är ett administrativt verktyg för kliniska utbildningsplatser inom Uppsala kommun och Uppsala län.

Klinisk praktikplacering (KLiPP)

Ta gärna för vana att besöka sidan och hitta det utbud som passar dina behov. Har du andra önskemål, ta gärna kontakt med någon av vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsutvecklare.

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: