Språkutvecklande arbetsplatser

Konceptet språkutvecklande arbetsplatser är ett utvecklingsarbete inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter som syftar till att skapa en inkluderande och patientsäker kommunikationskultur.

Pågående arbete

Enheten för kompetensutveckling arbetar med att stödja verksamheter inom vård och omsorg i ett språkutvecklande arbete. Arbetet leds av en styrgrupp där sex olika avdelningar ingår. Här är några exempel på sånt som vi arbetar med just nu:

Struktur för språkstödjare och språkombud

Inom omsorgsnämndens verksamheter har vi idag cirka 40 aktiva språkombud och inom äldrenämndens verksamheter arbetar cirka 60 språkstödjare. Tillsammans med sina chefer bidrar de till att skapa en trygg och tillåtande arbetsmiljö på våra arbetsplatser. På så sätt får vi arbetsplatser där våra medarbetare vågar lära sig nya saker genom att ställa frågor och genom att stötta varandra. Vi arbetar fortlöpande med att utbilda fler språkstödjare och språkombud och för att ge dem så goda förutsättningar som möjligt.

Vill du bli språkstödjare eller språkombud?

Om du är intresserad av att bli språkstödjare eller språkombud ska du kontakta din chef. Det är alltid chefen som avgör vem som kan få ett sådant uppdrag.   

Vill du ha språkstödjare eller språkombud i din verksamhet?

Du som chef har möjlighet att få språkstödjare eller språkombud i din verksamhet. För att få veta mer om hur det går till kan du kontakta språkstödjarsamordnarna på någon av de här adresserna:

Arbete och bostad/Socialpsykiatri: christoffer.skarpfors@uppsala.se

Ordinärt boende: sprakombud@uppsala.se

Särskilt boende: sprakstodjarsamordnaresabo@uppsala.se

Utbildningar

Förutom att utbilda språkstödjare och språkombud ombesörjer vi utbildningar i språkutvecklande arbete för verksamhetschefer och handledare.

Bedömningsstöd vid rekrytering

Inom vård och omsorg är kommunikativ kompetens en viktig förutsättning för att kunna erbjuda en god och säker vård. Personalen behöver kunna förstå, göra sig förstådda, tolka instruktioner och dokumentera för att vi ska kunna garantera patient- och brukarsäkerheten. Det är därför viktigt att vi kan bedöma den sökandes språkliga kompetens vid rekrytering. Vi arbetar på olika sätt för att stötta rekryterande chefer. Till exempel har vi en studie- och yrkesvägledare som hjälper till med betygstolkning.

Appar och andra digitala verktyg

Avdelningen för kvalitet och utveckling genomför kontinuerligt tester av olika digitala översättningsverktyg eller språkinlärningsverktyg som kan användas i det brukarnära mötet. Vi följer också utvecklingen av andra digitala verktyg på marknaden.

Verktygslåda för språkutvecklande arbetsplatser

Vi arbetar fortlöpande med att ta fram, testa och följa marknaden av olika stöd för språkutveckling. Under 2022 - 2023 har vi till exempel haft en vårdlärare på plats i några verksamheter för att se över verksamheternas behov av stöd och testa några olika verktyg. Dessa verktyg kommer framöver att läggas upp på den här sidan.

Nätverk mellan flera förvaltningar

Vi driver idag ett lärandenätverk för språkutvecklande arbetsplatser tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen, gemensam service och utbildningsförvaltningen. Här delar vi med oss av våra erfarenheter av att arbeta språkutvecklande.

Samarbetspartners

I det språkutvecklande arbetet samverkar vi med till exempel arbetsmarknadsförvaltningen och andra parter:

EVIKOMP-projektet - Evikomp är ett EU-projekt som drivs av Linköpings kommun och i vilket Uppsala kommun ingår. Projektet syftar till kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg genom arbetsplatslärande. 

Vård- och omsorgscollege - Föreningen Vård- och omsorgscollege arbetar med certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare.Här finns till exempel material för att arbeta med språkutvecklande arbetsplatser och information om språkombudsrollen. De driver sidan Språket på jobbet där det finns tips och verktyg för att stärka kommunikation, arbeta för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, höja kvaliteten, samt underlätta rekrytering. De driver också podden Språket på jobbet.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vård- och omsorgsförvaltningen arbetar språkutvecklande eller om hur vi kan stötta dig i din verksamhetsutveckling? Kontakta någon av processledarna på enheten för kompetensutveckling; vof.kompetensutveckling@uppsala.se.

Faktagranskare

Avdelningschef
Christina Gustafsson

Redaktör

Lotti Fred
Uppdaterad: