Phoniro Care - rapport ej uppdaterade 2/9

Det har uppstått ett fel i nattens uppdatering och inläsning av kundspecifika rapporter för uppföljning i Phoniro Care.

Rapporten som inte uppdaterats korrekt är "För uppföljning mot biståndsbeslut". Övriga rapporter har uppdaterats inatt.

Leverantör är kontaktad och felsökning pågår.

2 september 2021