Språkombud och språkstödjare

Inom vård- och omsorgsförvaltningen jobbar vi med språkombud och språkstödjare. Det är medarbetare som har ett särskilt ansvar för språkutvecklingen på sin arbetsplats.

Vi har idag en mångkulturell arbetsplats i vår kommun och det är vi glada över. Det innebär också att vi har flera nya medarbetare som både behöver lära sig arbetet och öva upp sitt svenska språk. Genom att hjälpas åt skapar vi en trygg och säker arbetsmiljö med brukaren i fokus. Arbetet med att skapa en god arbetsmiljö är ett gemensamt arbete som vi gör tillsammans och där alla bidrar efter sitt uppdrag.

Det här kan ett språkombud/språkstödjare hjälpa till med på sin arbetsplats

 • Sätta upp skyltar och bilder som underlättar arbetet
 • Förenkla språket i de dokument som används på arbetsplatsen och förtydliga med bilder
 • Finnas som stöd vid dokumentation, men utan att själv ta över arbetsuppgiften
 • Stämma av med kollegerna så att alla förstått viktig information efter ett möte
 • Förklara de viktigaste förkortningarna och vårdbegreppen som används
 • Göra lathundar som t ex förklarar vad man säger i olika typer av telefonsamtal (anhörig som ringer, ringa färdtjänst, ringa ambulans)
 • Leda språkstimulerande övningar
 • Leda övningar som leder till bättre samarbete och ökad förståelse mellan medarbetarna
 • Förklara rutiner för vikarier och nyanställda
 • Hjälpa till att lösa språkliga missförstånd
 • Bidra till att skapa öppenhet i språkfrågan

Vad är det för skillnad mellan att vara ett språkombud eller en språkstödjare?

Språkombud är en titel som ägs av Vård- och omsorgscollege (mer information i slutet av sidan). För att få kallas språkombud ska du ha gått en fyradagarsutbildning enligt deras koncept. Språkstödjare är en titel som vi äger själva inom förvaltningen. Våra språkstödjare har gått en endagsutbildning inom vår egen regi. Inom vår förvaltning arbetar språkombud och språkstödare på liknande sätt med stöd av sina chefer och språkombudssamordnare/språkstödjarsamordnare. De har nätverk, fortbildningsträffar och en gemensam verktygslåda med övningar för arbetsplatslärande.

Vad krävs för att bli språkombud/språkstödjare?

För att bli språkombud eller språkstödjare är det bra om du:

 • Har intresse för människor, språk och olika kulturer
 • Vill bidra till att du och dina kolleger och din arbetsplats utvecklas tillsammans
 • Tycker att det är roligt att leda gruppdiskussioner

Vill du bli språkstödjare eller språkombud?

Om du är intresserad av att bli språkstödjare eller språkombud ska du kontakta din chef. Det är alltid chefen som avgör vem som kan få ett sådant uppdrag.   

Vill du som chef ha språkstödjare eller språkombud i din verksamhet?

Du som chef har möjlighet att få språkstödjare eller språkombud i din verksamhet. För att få veta mer om hur det går till kan du kontakta språkstödjarsamordnarna på någon av nedanstående adresser.

Arbete och bostad: jonas.funseth@uppsala.se

Socialpsykiatri: micael.logde@uppsala.se

Ordinärt boende: sprakombud@uppsala.se

Särskilt boende: sprakstodjarsamordnaresabo@uppsala.se

Mer läsning om språkombud på Vård- och omsorgscolleges sida

Konceptet språkombud och språkombudsrollen - Vård- och omsorgscollege (vo-college.se)

För medarbetare: Lyft språket på jobbet ! Handboken för arbetsplatser - Vård- och omsorgscollege (vo-college.se)

För chefer: Med språket som strategiskt verktyg - Vård- och omsorgscollege (vo-college.se)

Uppdaterad: