Feed back-övning

 

Feedback

Tre ritade ansikten visar olika feedback   

Vad lär ni er? Att ge och få återkoppling, samt hur vi reagerar på åtekoppling.

Hur många kan vara med? Så många som ryms i rummet. Dela in gruppen i jämna par  

Vad behöver ni? 

 • ?

Hur lång tid tar det?: 10 minuters genomgång, 20 minuter övning samt 10 minuter för den avslutande reflektionen.

Gör såhär:

 1. Läs högt igenom Tips för konstruktiv feeedback nedan för gruppen och låt dem fråga om innehållet innan ni sätter igång.
 2. Dela in deltagarna två och två. Den ena deltagaren berättar om något som hen har gjort på arbetet eller privat.
 3. Den andra deltagaren ska försöka använda tipsen nedan och ge feedback på det som den berättande deltagaren har gjort.
 4. Deltagare ett ska lyssna och förska förstå den andres perspektiv.
 5. Efter ca 5 minuter påminner samtalsedaren grupperna om att det är dags att byta roller.  
 6. Samla ihop alla intryck och tankar i en gemensam relfektion. Hur tyckte ni det kändes? Vad var svårast; att ge eller ta emot feedback? Varför var det så, tror ni? Har ni lärt er något idag? 

 

Tips för konstruktiv feedback!

Rätt tajming

Feedback, eller kritik, kan vara känsligt. Det är väldigt viktigt att tidpunkten är rätt. Att ge någon feedback på en uppgift som blivit väldigt fel precis när personen insett det och skäms eller är frustrerad är inte rätt tidpunkt. Välje ett tillfälle när personen är lugn och har lite distans till det som hände, kanske i slutet av dagen.

Fundera på varför feedback ska ges

Feedback ges som en gåva. den som tar emot feedback kan alltså inleda med att säga "Tack". Konstruktiv feedback ges av någon som vill hjälpa dig att att växa och utvecklas. Det kan var bra att komma ihåg när du tar emot feedback.

Fokusera på beteenden – inte personer

Konstruktiv feedback syftar inte till att kritisera, utan till att hjölpa till att utveckla individen. Därför ska feedback alltid ges på ett beteende, inte på en person. Det är skillnad på att säga "Du är dum" och att säga "Det var dumt att slå mig".

Feedback måste handla om något jag själv ser hos dig som kan utvecklas. Öva därför på att starta varje mening med "Jag..." istället för "Du...". Det är skillnad på att säga "Jag vill att du fråga om du inte förstår" och att säga "Du fattar aldrig nåt". 

Var nyfiken när du tar emot feedback

Den som ger konstruktiv feedback vill dig väl, den personen vill hjälpa dig att utvecklas och växa. Var därför nyfiken på den personens tankar och åsikter när du tar emot feedback. Fråga, be personen förklara om du inte förstår istället för att bli arg. 

Att ta emot feedback är en förmåga, och kan därför övas upp. Den här typen av övning är ett exempel, men den bästa övningen är den som sker naturligt i vardagen. Utvecklingen kan beskrivas i feedback-trappan.

Undvik stopporden!

 • Man – Undvik det generaliserande ordet man när det egentligen handlar om du, jag eller vi.
 • Inte – Formulera vad du vill, inte vad du inte vill.
 • Men – Riskerar att underminera det huvudsakliga budskapet, oavsett om detta är positivt eller negativt laddat.
 • Måste – Uppfattas ofta negativt laddat och riskerar att leda bort samtalet från det riktiga problemet.
 • Varför – Riskerar att försätta mottagaren i försvarsställning

Avslutande reflektion

Det är viktigt att tänka igenom sitt eget sätt att ge och ta emot feedback för att lära sig vad som fungerade bra och vad som kan förbättrar till nästa gång.

 • Fundera gärna över den feedback just du fick, hur förhåller du dig till denna?
 • Hur väljer du att agera på den?

Du behöver inte hålla med om allt som sägs, kom ihåg att det är den andre personens upplevelse, just därför är det viktigt att du väljer att lyssna på avsändaren för att förstå dennes upplevelse.

  

 

 

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: