Lifecare utförare/LMO - problem att signera delegering

För närvarande får vissa användare problem när de ska signera delegerade insatser i Lifecare utförare/LMO.

Leverantören är informerad och felsökning pågår. 

Under tiden hänvisar vi till driftstoppsrutin på respektive verksamhet. 

 

Åtgärdat 13/10

7 oktober 2022