Cosmic Link

Kommunikation och samverkan med Region Uppsala

Behörigheter

Behörigheter för egen regi beställs i Iris.                       

Behörigheter för externa leverantörer beställs i Sesam.                         

                                          

Inloggning

Via Regionens programportal.

Inloggning till Regionens Programportal

Du behöver programvaran Net ID installerad och loggar in med SITHS-kort.

                                                                                       

Utbildning

Expertanvändarna, i samråd med chefer och kollegor, planerar och genomför kontinuerlig utbildning för slutanvändarna i respektive verksamhet.

Manual för processer och arbetssätt i Cosmic Link och Cosmic Messenger (regionuppsala.se).

Läs mer på Samverkanswebben (regionuppsala.se).

Lathundar (Uppsala kommun)

 

Driftinformation

På Region Uppsalas samverkanswebb finns information om aktuella och planerade driftstörningar i Cosmic.

Driftinformation för Cosmic på Region Uppsalas webbplats

Uppdaterad: