Cosmic Link

Kommunikation och samverkan med Region Uppsala

Behörigheter

I Cosmic Link finns två olika behörigheter beroende på vilken roll som krävs i ditt arbete. Du kan läsa mer om de olika behörigheterna du kan ansöka om i Sesam på sidan Sök behörighet.  

Behörigheter för egen regi beställs i Iris.                                         

Inloggning

Via Regionens programportal.

Inloggning till Regionens Programportal

Du behöver programvaran Net ID installerad och loggar in med SITHS-kort.

Utbildning

Expertanvändarna (superanvändare), i samråd med chefer och kollegor, planerar och genomför kontinuerlig utbildning för slutanvändarna i respektive verksamhet.

Manual för processer och arbetssätt i Cosmic Link och Cosmic Messenger (regionuppsala.se).

Läs mer på Samverkanswebben (regionuppsala.se).

Lathundar för Kommunklar, enhetskoppling och Cosmic Messenger

Support

För problem relaterade till datorn, det lokala nätverket, åtkomst till internet eller andra system hänvisas till den egna organisationens support eller internetleverantör.

Om du har frågor kring exempelvis arbetssätt, instruktioner och lathundar kan du kontakta Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetssupport.

Vid frågor kring behörigheter eller inloggning kontakta IT Support.

Öppettider måndag - torsdag 7.30 - 17.00, fredag 7.30 - 16.00.

E-post: it.support@uppsala.se
Telefon: 018-726 00 30, menyval 4.

Driftinformation

På Region Uppsalas samverkanswebb finns information om aktuella och planerade driftstörningar i Cosmic.

Driftinformation för Cosmic på Region Uppsalas webbplats

Uppdaterad: