Cosmic Link

Cosmic Link

IT/behörigheter

Behörigheter för egen regi beställs i Iris.                       

Behörigheter för externa leverantörer beställs i Sesam.                         

                                          

IT/inloggning

Via Regionens programportal.

Du behöver programvaran Net ID installerad och loggar in med SITHS-kort.

                                                                                       

Utbildning

Expertanvändarna, i samråd med chefer och kollegor, planerar och genomför kontinuerlig utbildning för slutanvändarna i respektive verksamhet.

Manual för processer och arbetssätt i Cosmic Link och Cosmic Messenger (regionuppsala.se).

Läs mer på Samverkanswebben (regionuppsala.se).

 

 

Uppdaterad: