Trygghetsjouren - 19/10 serverflytt och uppgradering

Onsdag 19 oktober sker serverunderhåll samt uppgradering av trygghetsjourens system.

Det innebär att det kan bli längre svarstider vid larm och att vissa larm besvaras av leverantörens larmcentral i Örebro istället för av Uppsala kommuns trygghetsjour.

14 oktober 2022