Löst: Störning SMS-inloggning till Lifecare

Problemet är löst. Det fungerar att logga in med SMS nu.

 

Just nu är det problem att använda SMS-inloggning till Lifecare. 

Leverantör är kontaktad, felsökning pågår. 

28 juli 2023