Phoniro Care extra servicefönster måndag 28/3 kl.10.00-ca 11.00

Måndagen den 28 mars är det ett extra servicefönster i Phoniro Care mellan kl.10.00-ca 11.00.

Du kan uppleva problem att logga in i systemet under tiden och ombeds att försöka en stund senare om du har problem.

Under servicefönstret kommer rättning av rapporter att ske. 

25 mars 2022