Aktuella utbildningstips

Här har vi sammanställt några av de seminarier och utbildningar som riktas till personal inom kommunalt finansierad omsorg.

 

 

Mars 2024

 
6/3

Handledarträff leg personal

Eftermiddagen den 6 mars anordnas en handledarträff för all legitimerad personal och chefer som arbetar i Uppsala kommun. Lokal: Fyrisborgsgatan 1. Samma föreläsning hålls även den 10 april.

 

Mer information kring tema, program och anmälan kommer senare  men lägg gärna in detta datum i kalendern och sprid informationen till kollegor.
7/3

Socialtjänstens möjligheter att ta sig an framtidens utmaningar: Forskningskonferens

En heldagskonferens som bjuder på en bred flora av pågående forskning inom olika verksamhetsområden, presenterad av forskarskolans doktorander, som även är verksamma inom socialtjänsten i olika delar av Sverige. Konferensen riktar sig till yrkesverksamma i socialtjänsten och praktikintresserade forskare. Den är kostnadsfri och sänds även digitalt.

Läs mer och anmäl
12/3

Temadag om anhöriga

Möter du anhöriga i din tjänst? Nu får du  möjlighet att bättra på dina kunskaper om anhöriga och deras rättigheter, vilket stöd anhöriga efterfrågar och vad som fungerar. En förmiddag med Länsnätverket för anhörigstöd, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och lokala aktörer. Går att besöka på plats eller se som webbinarium.

Läs mer och anmäl
 

 

April 2024

 

 
10/4

Handledarträff leg personal
Eftermiddagen den 10 april anordnas en handledarträff för all legitimerad personal och chefer som arbetar i Uppsala kommun. Lokal: Fyrisborgsgatan 1. Samma föreläsning hålls även den 6 mars.

 

Mer information kring tema, program och anmälan kommer senare  men lägg gärna in detta datum i kalendern och sprid informationen till kollegor.
24/4

Handledarträff om arbetsterapeutprogrammet

Den 24 april anordnas en handledarträff som riktar sig till arbetsterapeuter och chefer inför att arbetsterapeut-programmet startar hösten 2024 på Uppsala universitet. Plats: Fyrisborgsgatan 1.

 

Mer information kommer senare men lägg gärna in detta datum i kalendern och sprid informationen till kollegor.
26/4

Digitalt frukostseminarium Äldrecentrum: Vilka omsorgsbehov och insatser har personer som beviljas äldreomsorg?

  • Vad karaktäriserar omsorgstagarna i Stockholms stad?
  • Vilka insatser beviljas utifrån bedömda behov och sociodemografiska faktorer?
  • Hur skiljer sig omsorgstagarna och de beviljade insatserna jämfört med tidigare år?
Läs mer
 

 

Maj 2024

 

 
8/5

Temadag om palleativ vård i livets slutskede

Region Uppsala anordnar en heldag som ger dig inspiration och ökad kunskap om palliativ vård. Går att besöka på plats på UAS eller se som webbinarium.

 

Läs mer och anmälan
16/5

Kommunikation vid funktionsnedsättning

Välkommen att möta olika forskare, ta del av ny kunskap inom temat och ställa dina frågor. Du kan vara med hela dagen eller välja bland programpunkterna. Digitalsänd heldag som arrangeras av Region Uppsala.

 

Läs mer och anmäl
24/5

Kvalitet i SIP-processen

Samordnad individuell plan (SIP) kan bidra till bättre samarbeten, ökad delaktighet och en tydligare helhetsbild. Processen ska ge värden för alla som deltar i den. Men hur? Förmiddag som hålls av Region Uppsala på Clarion Hotel Gillet.

 

Läs mer och anmäl
31/5

Digitalt frukostseminarium Äldrecentrum: Att upptäcka symptom och besvär relaterade till undernäring hos äldre

Undernäring är ett allvarligt tillstånd som orsakar stort lidande. Forskaren och distriktssköterskan Erika Berggren på Akademiskt primärvårdscentrum och Åsa von Berens, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, berätta om sitt pågående forskningsprojekt. I projektet har de tagit fram ett instrument som ska underlätta bedömningen av symtom och besvär hos äldre med undernäringsrisk.

Läs mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du frågor eller synpunkter?

Har du förslag på andra utbildningar eller förbättringar av kalendariet är du välkommen att kontakta sidans redaktör på petra.fogelberg@uppsala.se

Redaktör
Petra Fogelberg
Uppdaterad: