Vård i samverkan - ViS

Vård i samverkan (ViS) är en överenskommelse mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

Överenskommelsen handlar om ansvar och samverkan när det gäller personer med behov av hälso- och sjukvård, inklusive habilitering, rehabilitering och tekniska hjälpmedel. Överenskommelsen har tillkommit på uppdrag av Tjänstemannaberedningen kommuner-landsting (TKL).

ViS dokument på Region Uppsalas webbplats.

Uppdaterad: