Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL genomförs inom kommunens verksamheter för vård och omsorg. Eleven får handledning för att inhämta kunskap, träna kliniska färdigheter, tillägna sig värderingsförmåga och förhållningssätt utifrån respektive utbildnings mål.

Kommunens APL-samordnare placerar eleverna på APL-platser inom kommunens verksamheter enligt avtal med respektive utbildningsanordnare. För utbildarnas del är ett nära samarbete med kommunen viktigt, bland annat för att säkerställa att utbildningarna har god kvalitet, yrkesrelevans, samt att de når examensmålen.

APL erbjuds inom följande vuxen-och ungdomsgymnasieprogram

 • Gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram
 • Vuxengymnasiets vård- och omsorgsutbildning
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Lärlingsutbildning/trainee inom vård och omsorg

För dig som kommer i kontakt med APL-elever i din yrkesroll
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en introduktionsutbildning för dig som tar emot APL-elever, oavsett om det är i rollen som handledare, samordnare eller chef. Utbildningen tar ca 12 minuter och syftar till att du ska kunna känna en trygghet och glädje i att ta emot APL-elever, samt information om var du kan vända dig om du har frågor. Introduktionsutbildningen hittar du på sidan innovationskompetens.se, där du behöver skapa ett konto och logga in för att kunna ta del av utbildningen.

Innovationskompetens.se

Handledare

Handledarutbildning för APL riktar sig till undersköterskor inom äldreomsorg som handleder elever inom för gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Skolverket ger utbildningen som webbutbildning i fyra moduler. Mer information om webbutbildningen hittar du på Skolverkets hemsida. Dessutom finns utbildningen som en två-dagars kurs, fyra gånger per år genomför utbildningssamordnarna kursen.

I rollen som handledare förväntas du

 • Ha minst ett års yrkeserfarenhet
 • Ha handledarutbildning samt personligt intresse för att handleda
 • Vara informerad om aktuella APL-mål
 • Stödja eleven i att nå målen
 • Tillse att lärandet sker utifrån elevens individuella bakgrund och behov
 • Vara delaktig i bedömningsprocessen av eleven

Kontaktperson

I rollen som kontaktperson förväntas du

 • Utgöra en länk mellan skolor, elever och kommunens APL-samordnare
 • Ansvara för att till APL-samordnaren bekräfta planeringen i Klinisk praktikplacering "KLiPP"
 • Vara uppdaterad om kommande placeringar
 • uUse handledare
 • Lämna praktisk information till eleverna (schema, arbetskläder/inneskor, matlåda mm)
 • Skicka välkomstbrev till studenterna
 • Delta i vård- och omsorgsförvaltningens nätverksträff 1gång/termin.

Klinisk praktikplacering "KLiPP"

Skolverkets webbaserade handledarutbildning på skolverket.se

Styrdokument

Styrdokument för arbetsplatsförlagd lärande

Mer information

Enheten för kompetensutveckling

Kontaktuppgifter

APL-samordnare

Funktionsmail: apl@uppsala.se

Mara Rivera Edling, telefon 018-727 86 63, e-post: mara.edling-rivera@uppsala.se

Cultusgymnasiet

Skoladministratör: Jaana Kaiste, e-post: jaana.kaiste@folkuniversitetet.se

Katedralskolan

Praktikansvarig lärare: Katrina Ljunggren Nilsson, e-post: perskln@katedral.se

Moa Lärcentrum

Skoladministratör: Emelie Meilink, e-post: emelie.meilink@moa-larcentrum.se

Utbildnings- och jobbcenter (UJC)

Skoladministratör: Maria Eriksson, e-post: maria.eriksson8@uppsala.se

Lundellska skolan

Praktikansvarig lärare: Eva Salomon, e-post: eva.salomon@skrapan.uppsala.se

Sjögrenska gymnasiet

Praktikansvarig lärare: Emma Nyström, e-post: emma.nystrom@edu.knivsta.se

Yrkesgymnasiet

Praktikansvarig lärare: Tony Berglund, e-post: tony.berglund@yrkesgymnasiet.se

Uppdaterad: