Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL genomförs inom kommunens verksamheter för vård och omsorg. Eleven får handledning för att inhämta kunskap, träna kliniska färdigheter, tillägna sig värderingsförmåga och förhållningssätt utifrån respektive utbildnings mål.

Kommunens APL-samordnare placerar eleverna på APL-platser inom kommunens verksamheter enligt avtal med respektive utbildningsanordnare. För utbildarnas del är ett nära samarbete med kommunen viktigt, bland annat för att säkerställa att utbildningarna har god kvalitet, yrkesrelevans, samt att de når examensmålen.

APL erbjuds inom följande vuxen-och ungdomsgymnasieprogram

 • Gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram
 • Vuxengymnasiets vård- och omsorgsutbildning
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Lärlingsutbildning/trainee inom vård och omsorg

För dig som kommer i kontakt med APL-elever i din yrkesroll

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en introduktionsutbildning för dig som tar emot APL-elever, oavsett om det är i rollen som handledare, samordnare eller chef. Utbildningen tar ca 12 minuter och syftar till att du ska kunna känna en trygghet och glädje i att ta emot APL-elever, samt information om var du kan vända dig om du har frågor. Introduktionsutbildningen hittar du som arbetar inom egenregin i kommunens lärportal. För dig som arbetar hos en privat utförare finns en länk utanför intranätet (den nedre länken).

Länk till introduktionsutbildning för APL-handledare inom egenregi (https://larportalen.uppsala.se/)

Länk till introduktionsutbildning för APL-handledare, privata vårdgivare

Handledare

Handledarutbildning för APL riktar sig till undersköterskor inom äldreomsorg som handleder elever inom för gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Skolverket ger utbildningen som webbutbildning i fyra moduler. Mer information om webbutbildningen hittar du på Skolverkets hemsida. Dessutom finns utbildningen som en tvådagars kurs. Fyra gånger per år genomför utbildningssamordnarna kursen. Datum och mer information om handledarutbildningen hittar du här.

I rollen som handledare förväntas du

 • Ha minst ett års yrkeserfarenhet
 • Ha handledarutbildning samt personligt intresse för att handleda
 • Vara informerad om aktuella APL-mål
 • Stödja eleven i att nå målen
 • Tillse att lärandet sker utifrån elevens individuella bakgrund och behov
 • Vara delaktig i bedömningsprocessen av eleven

Kontaktperson

I rollen som kontaktperson förväntas du

 • Utgöra en länk mellan skolor, elever och kommunens APL-samordnare
 • Ansvara för att till APL-samordnaren bekräfta planeringen i Klinisk praktikplacering "KLiPP"
 • Vara uppdaterad om kommande placeringar
 • uUse handledare
 • Lämna praktisk information till eleverna (schema, arbetskläder/inneskor, matlåda mm)
 • Skicka välkomstbrev till studenterna
 • Delta i vård- och omsorgsförvaltningens nätverksträff 1 gång/termin.

Klinisk praktikplacering "KLiPP"

Styrdokument

Styrdokument för arbetsplatsförlagd lärande

Kontaktuppgifter

APL-samordnare, Uppsala kommuns vård- och omsorgsförvaltning

Funktionsmail: vof.praktiksamordning@uppsala.se

Mara Rivera Edling, telefon 018-727 86 63, e-post: mara.edling-rivera@uppsala.se

Cultusgymnasiet

Skoladministratör Pantea Saramolki, e-post: pantea.saramolki@folkuniversitetet.se

Katedralskolan

Praktikansvarig lärare: Senja Stiernman e-post:  senja.stiernman@skola.uppsala.se

Moa Lärcentrum

Studievägledare: Vanessa Andersson , e-post: syv.uppsala@moa-larcentrum.se

Utbildnings- och jobbcenter (UJC)

Skoladministratör: Maria Eriksson, e-post: maria.eriksson8@uppsala.se

Lundellska skolan

Praktikansvarig lärare: Marie Roos, e-post:  marie.roos@skola.uppsala.se

Sjögrenska gymnasiet

Praktikansvarig lärare: Emma Nyström, e-post: emma.nystrom@edu.knivsta.se

Yrkesgymnasiet

Praktikansvarig lärare: Linda Sundqvist, e-post: linda.sundqvist@yrkesgymnasiet.se

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: