Kalendarium för handledare VFU

Sjuksköterska

(Kalendarium fysioterapeut/sjukgymnast finns längre ner på sidan)

Höstterminen 2023

 Augusti

 28 aug Terminsstart på universitetet
 September  
 4 sept Inledning av VFU för studenter på termin 6, sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 5 september)
 11 sept Inledning av VFU för studenter på termin 6, sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 12 september)
 12 sept Farmacistudenter start VFU (12 september-14 september)
 Oktober  
 2 okt Inledning av VFU för studenter på termin 2, sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 3 oktober)
 9 okt Inledning av VFU för studenter på termin 6, sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 10 oktober)
 16 okt Inledning av VFU för studenter på termin 6, sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 17 oktober)
 November

 6 nov Inledning av VFU för studenter på termin 2, sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 7 november)
 13 nov Inledning av VFU för studenter på termin 6, sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 14 november)
 20 nov Inledning av VFU för studenter på termin 6, sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 21 november)

Under hösten kommer huvudhandledarna kontinuerligt inför varje VFU-period att bjuda in handledande sjuksköterskor till träffar. Inbjudan kommer att skickas via e-post till studentansvarig. Vid dessa träffar informerar vi samt ger möjlighet att ställa frågor och träffa handledande sjuksköterskor.

Fysioterapeut/sjukgymnast

Höstterminen 2023

 September

 20 sept,   eftermiddag Allmän handledardag T3 via universitetet med möjlighet att träffa studenter via Zoom.
 Oktober

 2 okt Inledning av VFU för studenter på termin 3, fysioterapeutprogrammet
 26 okt Kl 08.30 -12.00. Allmän handledardag T4 via universitetet med möjlighet att träffa studenter via Zoom.
 27 okt Kl 13.15 -15.00. Pedagogisk handledardag via universitetet. Zoom.
 November

 6 nov Inledning av VFU för studenter på termin 4, fysioterapeutprogrammet

Efter höstens VFU-perioder kommer alla handledande fysioterapeuter/sjukgymnaster i Uppsala kommun bjudas in till uppföljande handledarträff. Mer information och inbjudan kommer under hösten.

Faktagranskare

Hanna Cuevas

Faktagranskare

Jeanette Andersson

Redaktör

Petra Fogelberg

Faktagranskare

Emma Lundberg
Uppdaterad: