Kalendarium för handledare VFU

Handledarträffar: Save the date

Den 6 mars och 10 april 2024 anordnas handledarträffar för all legitimerad personal och chefer i Uppsala kommun, både för egen regi och privata utförare. Samma program båda eftermiddagarna. Plats: Fyrisborg, Fyrisborgsgatan 1.

Den 24 april 2024 anordnas dessutom en handledarträff som riktar sig till arbetsterapeuter och chefer inför att arbetsterapeutprogrammet startar i höst 2024 på Uppsala universitet. Plats: Fyrisborg, Fyrisborgsgatan 1.

Mer information kring tema, program och anmälan kommer vid senare tillfälle men lägg gärna in dessa datum i kalendern och sprid informationen till kollegor, save the date!

Med vänlig hälsning,

Huvudhandledarna samt hälso-och sjukvårdsavdelningen Uppsala kommun

 

Sjuksköterska

(Kalendarium fysioterapeut/sjukgymnast finns längre ner på sidan)

Vårterminen 2024

 Januari

 15 januari Terminsstart på universitetet
 22 januari Inledning av VFU för studenter på termin 6, sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 23 januari)
 29 januari Inledning av VFU för studenter på termin 6, sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 30 januari)
 29 januari Inledning farmacistudenter start VFU (30 januari - 1 februari)
 Februari  
 19 februari Inledning av VFU för studenter på termin 2, sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 20 februari)
 26 februari Inledning av VFU för studenter på termin 6, sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 27 februari)
 Mars  
  4 mars Inledning av VFU för studenter på termin 6, sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 5 mars)
 25 mars Inledning av VFU för studenter på termin 2, sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 26 mars)
 April

 2 april Inledning av VFU för studenter på termin 6, sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 3 april)
 8 april Inledning av VFU för studenter på termin 6, sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 9 april)
 8 april Inledning av VFU för distriktssköterskestudenter, specialistsjuksköterskeprogrammet. Vecka 15 - 18.
 Maj  
 6 maj Inledning av VFU för distriktssköterskestudenter, specialistsjuksköterskeprogrammet. Vecka 19 - 22.

Under våren kommer huvudhandledarna kontinuerligt inför varje VFU-period att bjuda in handledande sjuksköterskor till träffar. Inbjudan kommer att skickas via e-post till studentansvarig. Vid dessa träffar informerar vi, samt ger möjlighet att ställa frågor och träffa handledande sjuksköterskor.

 

Fysioterapeut/sjukgymnast

Vårterminen 2024

 Februari

 2 februari Kl 13 - 16 Handledarmöte med universitetet inför VFU termin 3 på ZOOM.
 19 februari Kl 8.30 - 9.15 Inledning av VFU för studenter i termin 3, fysioterapeutprogrammet.
 Mars

 14 mars Kl 8.30 - 12.00 Handledarmöte med universitetet inför VFU termin 4 på ZOOM. Möjlighet till möte med studenter kring lunch.
 15 mars Kl 13.15 - 15.00 Pedagogisk handledarträff med universitetet.
 25 mars Kl 8.30 - 9.15 Inledning av VFU för studenter i termin 4, fysioterapeutprogrammet.

Efter vårens VFU-perioder kommer alla handledande fysioterapeuter/sjukgymnaster i Uppsala kommun att bjudas in till en uppföljande handledarträff. Mer information och inbjudan kommer under våren.

 

Faktagranskare

Hanna Cuevas

Faktagranskare

Jeanette Andersson

Redaktör

Petra Fogelberg

Faktagranskare

Emma Lundberg
Uppdaterad: