Kalendarium för handledare VFU

Sjuksköterska

(Kalendarium fysioterapeut/sjukgymnast finns längre ner)

Höstterminen 2021

Augusti  
26 augusti

Träff för handledande sjuksköterskor inför höstterminens sjuksköterskestudenter. Inbjudan kommer att komma via e-post. 
30 augusti

Terminsstart
30 augusti

Introduktion distriktsköterskestudenter kl 15-16
   
September  
1 september


Träff för handledande sjuksköterskor inför höstterminens sjuksköterskestudenter. Inbjudan kommer att komma via e-post.
6 september

Introduktion inför VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet, period 1:1
13 september

Introduktion inför VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet, period 1:2
   
Oktober  
4 oktober

Introduktion inför VFU för termin 2 studenter sjuksköterskeprogrammet, period 1
11 oktober

Introduktion inför VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet, period 2:1
18 oktober

Introduktion inför VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet, period 2:2
   
November  
8 november

Introduktion inför VFU för termin 2 studenter sjuksköterskeprogrammet, period 2
15 november

Introduktion inför VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet, period 3:1
22 november

Introduktion inför VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet, period 3:2

Under hösten kommer det kontinuerligt inför varje VFU period att bjudas in till träffar för handledande sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Inbjudan kommer att skickas via e-post till studentansvarig. Vid dessa träffar delges information samt möjlighet att ställa frågor och träffa handledande sjuksköterskor eller omvårdnadspersonal. 

Fysioterapeut/sjukgymnast

Höstterminen 2021

Augusti  
30 augusti Terminsstart
   
September  
21 september

Handledarträff för fysioterapeuter/sjukgymnaster som hålls av Uppsala Universitet, inför VFU för termin 3 studenter. Ca kl 9.15-12.30. Inbjudan kommer att komma via e-post.
27 september

Introduktion inför VFU för termin 3 studenter fysioterapeutprogrammet. Ca kl 8.15-9.45.
   
Oktober  
12 oktober

Handledarträff för fysioterapeuter/sjukgymnaster som hålls av Uppsala Universitet, inför VFU för termin 4 studenter. Allmän del ca kl 8.30-12. Pedagogisk del ca kl 13.15-15. Inbjudan kommer via e-post.
   
November  
1 november

Introduktion inför VFU för termin 4 studenter fysioterapeutprogrammet. Ca kl 8.15-9.45.
15 november

Drop-in tid på Teams kl 14-14.45 för handledande fysioterapeuter/sjukgymnaster. Inbjudan med länk kommer att komma via e-post.
22 november

Drop-in tid på Teams kl 14-14.45 för handledande fysioterapeuter/sjukgymnaster. Inbjudan med länk kommer att komma via e-post.
29 november

Drop-in tid på Teams kl 14-14.45 för handledande fysioterapeuter/sjukgymnaster. Inbjudan med länk kommer att komma via e-post.

Efter höstens VFU-perioder kommer alla handledande fysioterapeuter/sjukgymnaster i Uppsala Kommun bjudas in till uppföljande handledarträff. Mer information och inbjudan kommer under hösten.

Uppdaterad: