Kalendarium för handledare VFU

Sjuksköterska

(Kalendarium fysioterapeut/sjukgymnast finns längre ner)

Vårterminen 2022

Januari

 
12 januari Uppstart och nyheter för handledare till termin 6 studenter.
17 januari Terminsstart på universitetet.
18 januari Uppstart och nyheter för handledare till termin 6 studenter.
24 januari Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 25 januari)
31 januari Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 1 februari)

Februari

 
21 februari Inledning av VFU för termin 2 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 22 februari).
28 februari Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 1 mars).
Mars

 

7 mars Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 8 mars).
28 mars Inledning av VFU för termin 2 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 29 mars).

April

 
4 april Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 5 april)
11 april Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 12 april).
11 april Start av VFU för distriktsköterskestudenter

Maj

 
9 maj Start av VFU för distriktsköterskestudenter.

Under våren kommer huvudhandledarna kontinuerligt inför varje VFU-period att bjuda in handledande sjuksköterskor till träffar. Inbjudan kommer att skickas via e-post till studentansvarig. Vid dessa träffar informerar vi samt ger möjlighet att ställa frågor och träffa handledande sjuksköterskor. 

Fysioterapeut/sjukgymnast

Vårterminen 2022

Januari

 
18 januari Terminsstart

Februari

 

Mars

 
9 mars Handledarträff för fysioterapeuter/sjukgymnaster som hålls av Uppsala Universitet, inför VFU för termin 4 studenter allmän del kl 8.30-12.
11 mars 11 mars 13.15-15.00 Handledarträff (pedagogisk del). Troligtvis via zoom. Inbjudan kommer skickas direkt till berörda handledare när det närmar sig.
28 mars 28/3 Introduktion inför VFU för termin 4 studenter fysioterapeutprogrammet. Ca kl 8.15-9.45. VFU termin 4 vecka 13-17, 28/3-29/4.

Efter vårens VFU-perioder kommer alla handledande fysioterapeuter/sjukgymnaster i Uppsala Kommun bjudas in till uppföljande handledarträff. Mer information och inbjudan kommer under våren.

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: