Kalendarium för handledare VFU

Sjuksköterska

(Kalendarium fysioterapeut/sjukgymnast finns längre ner)

Höstterminen 2022

Augusti

 
29 augusti Terminsstart på universitetet.

September

 
5 september Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 6 september).
12 september Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 13 september).
Oktober

 

3 oktober Inledning av VFU för termin 2 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 4 oktober).
10 oktober Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 11 oktober).
17 oktober Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 18 oktober).

November

 
7 november Inledning av VFU för termin 2 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 8 november)
14 november Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 15 november).
21 november  Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 22 november).

Under hösten kommer huvudhandledarna kontinuerligt inför varje VFU-period att bjuda in handledande sjuksköterskor till träffar. Inbjudan kommer att skickas via e-post till studentansvarig. Vid dessa träffar informerar vi samt ger möjlighet att ställa frågor och träffa handledande sjuksköterskor. 

Fysioterapeut/sjukgymnast

Höstterminen 2022

Augusti

 
29 augusti

Terminsstart på UU.

September

 

22 september

Handledarträff kl 09.00-12.00 för handledare termin 3 (via Zoom).

Oktober

 
3 oktober

Introduktion till studenter termin 3, kl 8.15-9.45.
VFU för termin 3 vecka 40-44.

26 oktober

Handledarträff kl 8.30-12.00 för handledare termin 4 (via Zoom).

28 oktober

Handledarträff (pedagogisk del) kl 13.15 för handledare termin 4 (via Zoom).

November

 

7 november

Introduktion til studenter termin 4 kl 8.15-9.45.
VFU termin 4 vecka 45-49,

Efter höstens VFU-perioder kommer alla handledande  fysioterapeuter/sjukgymnaster i Uppsala Kommun bjudas in till uppföljande handledarträff. Mer information och inbjudan kommer under hösten.

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: