Kalendarium för handledare VFU

Sjuksköterska

(Kalendarium fysioterapeut/sjukgymnast finns längre ner)

Vårterminen 2023

Januari

16 januari Terminsstart på universitetet
23 januari Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 23 januari)
30 januari Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 31 januari)
31 januari Farmaceutstudenter start VFU (31 januari-2 februari)
Februari  
20 februari Inledning av VFU för termin 2 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 21 februari)
27 februari Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 28 februari)
Mars  
6 mars Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 7 mars)
27 mars Inledning av VFU för termin 2 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 28 mars)
April

3 april Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 4 april)
11 april Inledning av VFU för termin 6 studenter sjuksköterskeprogrammet (första dag i verksamhet 12 april)
11 april VFU start distriktsköterskestudenter, halvfart
Maj  
8 maj VFU start distriktsköterskestudenter, halvfart
Juni

4 juni Terminen slutar

Under våren kommer huvudhandledarna kontinuerligt inför varje VFU-period att bjuda in handledande sjuksköterskor till träffar. Inbjudan kommer att skickas via e-post till studentansvarig. Vid dessa träffar informerar vi samt ger möjlighet att ställa frågor och träffa handledande sjuksköterskor.

Fysioterapeut/sjukgymnast

Vårterminen 2023

Januari

16 januari Terminsstart på UU
Februari

20 februari Inledning av VFU för termin 3 studenter fysioterapeutprogrammet
Mars

15 mars Kl 8.30-12, Allmän handledardag med möjlighet att träffa studenter kl 12-13 via ZOOM
17 mars Kl 13.15-15, Pedagogisk handledardag via zoom
27 mars Inledning av VFU för termin 4 studenter fysioterapeutprogrammet

Efter vårens VFU-perioder kommer alla handledande fysioterapeuter/sjukgymnaster i Uppsala Kommun bjudas in till uppföljande handledarträff. Mer information och inbjudan kommer under våren.

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: