Kurser inom vård- och omsorgsprogrammet för ungdom

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma är centrala ämnen i flera olika gymnasieutbildningar, såsom svenska, engelska och matematik. En förteckning över de gymnasiegemensamma ämnen som ingår i vård- och omsorgsprogrammet ges på Skolverkets webbplats.

Gymnasiegemensamma ämnen som ingår i vård- och omsorgsprogrammet på skolverket.se

Programgemensamma ämnen

Programgemensamma är ämnen som läses inom vård- och omsorgsprogrammet, såsom hälsopedagogik, psykiatri och etik och människans livsvillkor. En förteckning över de programgemensamma ämnen som ingår i vård- och omsorgsprogrammet ges på Skolverkets webbplats.

Programgemensamma ämnen som ingår i vård- och omsorgsprogrammet på skolverket.se

Kursprogram

Vård- och omsorgsprogrammets kurser och ämnen (PDF, 21 KB)

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: