Uppgradering av SITHS förlängt till 9 december 2021

Nu förlängs möjligheten att distansuppgradera gamla SITHS-kort som inte når upp till tillitsnivå 3.

Sista datum är nu 9 december 2021, istället för 24 mars som beslutet var förut.
Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har beviljat Ineras ansökan om förlängd dispens för distansuppgradering av SITHS-kort som inte når upp till tillitsnivå 3.

Anledningen är den ökade belastning som den rådande pandemin innebär för hälso- och sjukvården.

17 mars 2021