Vård- och omsorgsboende

Sidan under uppbyggnad. Här hittar du som arbetar på ett vård- och omsorgsboende information som du behöver i ditt dagliga arbete.

Hälso- och sjukvård

För dig som är arbetsterapeut, sjukgymnast/ fysioterapeut eller sjuksköterska.

Läs mer om Hälso- och sjukvård

Sök behörighet

Se vilka system du kan söka behörighet till i Sesam.

Läs mer om Sök behörighet

Verksamhetssystem

IT-system inom vård och omsorg.

Läs mer om Verksamhetssystem

Hjälpmedel

Information till dig som är arbetsterapeut, sjukgymnast/ fysioterapeut eller sjuksköterska och har rätt att förskriva hjälpmedel.

Läs mer om Hjälpmedel

Omsorgsdebitering

Här finns information om hur du hanterar brukarens avgifter.

Läs mer om Omsorgsdebitering

Styrdokument äldreomsorg

Styrdokument inom äldrenämndens verksamheter.

Läs mer om Styrdokument äldreomsorg

Nyhetsbrev äldreomsorg

Aktuellt för dig som arbetar inom verksamhet äldreomsorg.

Läs mer om Nyhetsbrev äldreomsorg

Fakturaadresser

Fakturaadresser till Uppsala kommun.

Läs mer om Fakturaadresser

Felanmäl fastigheter

Här kan du som driver verksamhet i kommunens fastigheter eller har personer boende i kommunala bostäder anmäla fel och brister.

Läs mer om Felanmäl fastigheter

Kompetens

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning: Information om utbildningar, kurser, arbetsplatsförlagt lärande och verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer om Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Branschråd

Dokumentation från branschråden inom äldreomsorg.

Läs mer om Branschråd äldreomsorg

Husdjur på vårdboenden

Husdjur är tillåtna vid kommunens vårdboenden. Ägaren ska då ha det fullständiga ansvaret och kunna ta hand om djuret.

Läs mer om Husdjur på vårdboenden
Uppdaterad: