Vård- och omsorgsboende

Här hittar du som arbetar på ett vård- och omsorgsboende information som du behöver i ditt dagliga arbete.

Hälso- och sjukvård

För dig som är arbetsterapeut, sjukgymnast/ fysioterapeut eller sjuksköterska.

Läs mer om Hälso- och sjukvård

Sök behörighet

Se vilka system du kan söka behörighet till i Sesam.

Läs mer om Sök behörighet

Verksamhetssystem

IT-system inom vård och omsorg.

Läs mer om Verksamhetssystem

Omsorgsdebitering

Här finns information om hur du hanterar brukarens avgifter.

Läs mer om Omsorgsdebitering

Boendesamordning

Här hittar du som utförare av Vård- och omsorgsboende information om boendesamordning.

Läs mer om Boendesamordning

Styrdokument äldreomsorg

Styrdokument inom äldrenämndens verksamheter.

Läs mer om Styrdokument äldreomsorg

Mänskliga rättigheter

Här hittar du mer information om hur vi arbetar i Uppsala kommun

Läs mer om Mänskliga rättigheter

Anhörigstöd

Anhörigcentrum erbjuder anhörigstöd till dig som bor i Uppsala och hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning, demenssjukdom eller misstänkt demenssjukdom.

Läs mer om Anhörigstöd

Stödteam demens

Stödteam demens erbjuder handledning och utbildning till utförare inom Uppsala kommun som ger omvårdnad till personer med kognitiv svikt/ sjukdom.

Läs mer om Stödteam demens

Fakturaadresser

Fakturaadresser till Uppsala kommun.

Läs mer om Fakturaadresser

Kompetens

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning: Information om utbildningar, kurser, arbetsplatsförlagt lärande och verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer om Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Branschråd

Dokumentation från branschråden inom äldreomsorg.

Läs mer om Branschråd äldreomsorg

Husdjur på vårdboenden

Husdjur är tillåtna vid kommunens vårdboenden. Ägaren ska då ha det fullständiga ansvaret och kunna ta hand om djuret.

Läs mer om Husdjur på vårdboenden

Felanmäl fastigheter

Här kan du som driver verksamhet i kommunens fastigheter eller har personer boende i kommunala bostäder anmäla fel och brister.

Läs mer om Felanmäl fastigheter
Uppdaterad: