Boendesamordning

Här hittar du som utförare av Vård- och omsorgsboende information om kontakten med Boendesamordningen på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Kommunikationsvägar till Boendesamordningen

Kommunikation mellan dig som utförare av vård- och omsorgsboende och Boendesamordningen på myndighet sker via telefon eller Lifecare meddelande. 

Kontakta boendesamordningen via telefon

Boendesamordnare med inriktning demens vård- och omsorgsboende och växelvård har telefonnummer 018-727 13 49

Boendesamordnare med omvårdnadsinriktning vård- och omsorgsboende har telefonnummer 018-727 52 11

Boendesamordnare med inriktning korttidsplatser och växelvård med omvårdnad har telefonnummer 018-727 78 15

Kontakta boendesamordningen via Lifecare meddelande

Skriv till: VoO Bosam ÄLN admin.

I ämnesraden skriver du: Boendets namn + inriktning (exempelvis demens/ omvårdnad/ växelvård)

Bifoga boendekedjans bilagor i Lifecare meddelande

Boendesamordningen ÄLN ska meddelas med vissa ifyllda bilagor från Boendekedjan och bifogas i Lifecare meddelande. 

Läs mer om hela boendekedjan och tillhörande dokument.

Uppdaterad: