Styrdokument boendekedjan

Riktlinjer för boendekedjan om in- och utflyttning vid vård- och omsorgsboende

Boendekedjan - Styrdokument för verkställighet av beslut i särskilt boende (PDF, 333 KB)

Boendekedjan för ledig bostad (schematisk bild) (PDF, 25 KB)

Policy för hållbar utveckling, uppsala.se

Miljö- och klimatprogram 2014-2023, uppsala.se

Dokument som hör till boendekedjan

Bilaga 1: Meddelande om ledig bostad (blankett)

Bilaga 2: Uppsägning (blankett) (DOCX, 32 KB)

Bilaga 3: Försättsblad till beställning (blankett) 

Bilaga 4: Erbjudande om vård- och omsorgsboende (blankett) (PDF, 73 KB) 

Bilaga 5: Svarsblankett anvisning av bostad (blankett)

Bilaga 6: Rutiner om flyttstädning vid utflyttning vid vård- och omsorgsboende (PDF, 309 KB)

Bilaga 7: Hyra vid utflyttning från vård- och omsorgsboende (PDF, 12 KB)

Bilaga 8: Samtycke – tillstånd till bostadsvisning (blankett) (DOC, 31 KB)

Bilaga 9: Utflytt då anhörig/legal företrädare/medel saknas (PDF, 90 KB)

Bilaga 10: Ersättning vid flyttstädning (PDF, 151 KB)

Bilaga 11: Information till verksamhetschefer och berörda handläggare när det gäller omhändertagande av dödsbo när anhörig saknas (PDF, 609 KB)

Bilaga 12: Besiktningsmeddelande (blankett) (DOCX, 31 KB)

Bilaga 13: Uppgifter om hyresgästen och lägenheten (blankett) (DOC, 33 KB)

Bilaga 14: Lånepaket vid inflyttning (PDF, 519 KB)

Bilaga 15: Kontrakt – kommunalt boende (blankett) (DOCX, 41 KB)

Bilaga 16: Rapportering av datum gällande verkställighet (blankett) (PDF, 70 KB)

Vård- och omsorgsboende (broschyr) (PDF, 99 KB)

Mer information

Boendesamordning, vård- och omsorgsförvaltningen, ÄLN bostad.alf@uppsala.se

Martin Larsson, uppdragsstrateg, martin.larsson@uppsala.se

Uppdaterad: