Patientförsäkring vid patientskada

Du som har drabbats av en patientskada hos Uppsala kommun har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Svenska Kommun Försäkrings AB med en skadeanmälan.

Fyll i blanketten på deras hemsida www.skfab.se och skicka den till Svenska Kommun Försäkrings AB. Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.

Blankett för skadeanmälan (PDF, 41 KB)

Skadeanmälan (ifylld blankett) kan skickas in med e-post till kundteam@skfab.se
eller som brev till:
Svenska Kommun Försäkrings AB
Drottninggatan 35
803 11 Gävle

Information som kan lämnas till vårdtagare i kommunen som har drabbats av en vårdskada (PDF, 170 KB)

Observera att patientskada orsakad när landsting har utfört vården ska anmälas till LÖF. www.lof.se

Relaterade länkar
Svenska Kommun Försäkrings AB

Uppdaterad: