Demensvårdsstöd

Uppsala kommun ger demensvårdsstöd i olika former. Det sker dels via Stödteam demens, dels via demensvårdskonsulenter vilka är knutna till Anhörigcentrum.

Stödteam demens

Stödteam demens ger stöd till verksamheter som möter personer med demenssjukdom i sitt arbete. Exempel på verksamheter är hemvård, äldreboende, stödboende och personlig assistans. Stödteam demens erbjuder utbildning och handledning av personal och är certifierade utbildare i BPSD-registret.

Stödteam demens

Demensvårdskonsulenter och anhörigkonsultenter

Det sker direkt till personer med demenssjukdom och deras anhöriga, genom demensvårdskonsulenter och anhörigkonsulenter som är knutna till Anhörigcentrum. Se Anhörigstöd.

Demensvårdskonsulenter på vardochomsorg.uppsala.se

Uppdaterad: