Demensvårdsstöd

Uppsala kommun ger demensvårdsstöd i olika former. Det sker dels via Stödteam demens, dels via anhörigkonsulenter som är knutna till Anhörigcentrum.

Stödteam demens

Stödteam demens ger stöd till verksamheter som möter personer med kognitiv svikt/ sjukdom i sitt arbete. Exempel på verksamheter är hemvård, äldreboende, stödboende och personlig assistans. Stödteam demens erbjuder utbildning och handledning av personal och är certifierade utbildare i BPSD-registret.

Stödteam demens

Anhörigkonsulenter

Stödet ges direkt till personer med kognitiv svikt/ sjukdom och deras anhöriga, genom anhörigkonsulenter som är knutna till Anhörigcentrum.

Uppdaterad: