Cosmic Link: Åtgärdat: driftstörning 220321

Åtgärdat 2022-03-22 kl.06.50

Driftstörning som gör att det inte går att logga in i Programportalen. Användaren får felmeddelande "Try again after some time or contact your helpdesk" efter inloggningsförsök.

Felsökning pågår hos Regionen.

21 mars 2022