Hälso- och sjukvård

Information och styrdokument för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård. Här finns även information om avvikelserapportering, demensvårdsstöd, tandvårdsstöd och kvalitetsregister.

Avvikelserapportering

Här rapporterar du avvikelser gällande patienter där Uppsala kommun ansvarar för hälso- och sjukvården.

Läs mer om Avvikelserapportering

Hjälpmedel

Information till dig som är arbetsterapeut, sjukgymnast/ fysioterapeut eller sjuksköterska och har rätt att förskriva hjälpmedel.

Läs mer om Hjälpmedel

Styrdokument hälso- och sjukvård

Riktlinjer, rutiner och blanketter inom hälso- och sjukvården.

Läs mer om Styrdokument hälso- och sjukvård

Verksamhetssystem

IT-system inom vård och omsorg.

Läs mer om Verksamhetssystem

Vård i samverkan - ViS

Vård i samverkan (ViS) är en överenskommelse mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

Läs mer om Vård i samverkan - ViS

Tandvårdsstöd och munhälsa

Om en person har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i sitt dagliga liv kan personen ibland få särskild hjälp med tandvård.

Läs mer om Tandvårdsstöd och munhälsa

Demensvårdsstöd

Uppsala kommun ger demensvårdsstöd i olika former. Det sker dels via Stödteam demens, dels via anhörigkonsulenter som är knutna till Anhörigcentrum.

Läs mer om Demensvårdsstöd

Kvalitetsregister

Uppsala kommuns utförare av vård och omsorg använder och registrerar i tre kvalitetsregister: Senior alert, Svenska palliativregistret och BPSD-registret.

Läs mer om Kvalitetsregister

Patientförsäkring vid patientskada

Du som har drabbats av en patientskada hos Uppsala kommun har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag med en skadeanmälan.

Läs mer om Patientförsäkring vid patientskada

Enheten för kompetensutveckling

Enheten för kompetensutveckling är en del av Avdelningen för kvalitet och utveckling som arbetar för vård- och omsorgsförvaltning.

Läs mer om Enheten för kompetensutveckling
Uppdaterad: