Problem med LMO-appen

Uppdatering 2022-12-14: Rättning inläst 7/12 och problemen är åtgärdade i och med det. 

Uppdatering 2022-12-01: Felet är identifierat och rättningar kommer i och med ordinarie servicefönster av Lifecare den 7/12. För att appen ska uppdateras behöver man välja att uppdatera den när frågan kommer upp i appen. 

Uppdatering 2022-11-21: Leverantören meddelar att de fortsätter felsökning och rättningar är under framtagande. 

Uppdatering 2022-11-08: Leverantören meddelar att de fortsätter felsökning. Ärendet är eskalerat inom deras organisation och ytterligare resurser har satts in för att lösa detta. 

Uppdatering 2022-10-24: Leverantören meddelar att de inte hittat orsaken än, de fortsätter felsökning och ärendet är eskalerat. 

Uppdatering 2022-10-21: Ärendet är eskalerat hos leverantören som fortsätter att felsöka. Så snart vi får mer info uppdaterar vi driftinfo. Lokala driftstoppsrutiner ska tillämpas om man inte kan logga in i appen.

Det kan för närvarande upplevas driftstörningar för användarna i Lifecare Mobil Omsorg. Det tar tid att logga in och att man loggas ut ur systemet samt att insatser inte går att hämta.

Felanmält till leverantören.

14 oktober 2022