Viktig uppgradering Citrix

Regionen arbetar med att förbättra säkerheten och genomför prestandahöjande åtgärder i Cosmik Link. Som ett led i detta behöver en ny version av Citrix installeras omgående på de datorer som använder för att logga in i Cosmic Link med. 
För externa utförare finns den nya versionen att hämta på https://portalen.regionuppsala.se/

16 februari 2023