Löst: Driftstörning Cosmic Link 28/8

Problem löst. Inloggningsproblem med systemet Cosmic Link. Regionen är underrättad och felsökning pågår.

28 augusti 2023