Daglig verksamhet

Här hittar du som arbetar inom daglig verksamhet information som du behöver i ditt dagliga arbete.

Hälso- och sjukvård

För dig som är arbetsterapeut, sjukgymnast/ fysioterapeut eller sjuksköterska.

Läs mer om Hälso- och sjukvård

Sök behörighet

Se vilka system du kan söka behörighet till i Sesam.

Läs mer om Sök behörighet

Lifecare

Verksamhetssystem för vård- och omsorgsförvaltningen, egen regi samt externa utförare.

Läs mer om Lifecare VoO

Avvikelserapportering

Här rapporterar du avvikelser gällande patienter där Uppsala kommun ansvarar för hälso- och sjukvården.

Läs mer om Avvikelserapportering

Arkivering

Styrdokument för dig som arbetar på en verksamhet där det tydligt står i avtalet att verksamheten ska lämna handlingar till Omsorgsnämnden.

Läs mer om Arkivering

Styrdokument funktionsnedsättning

Styrdokument för dig som arbetar inom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om Styrdokument funktionsnedsättning

Mänskliga rättigheter

Här hittar du mer information om hur vi arbetar i Uppsala kommun

Läs mer om Mänskliga rättigheter

Anhörigstöd

Anhörigcentrum erbjuder anhörigstöd till dig som bor i Uppsala och hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning, demenssjukdom eller misstänkt demenssjukdom.

Läs mer om Anhörigstöd

Fakturaadresser

Fakturaadresser till Uppsala kommun.

Läs mer om Fakturaadresser

Felanmäl fastigheter

Här kan du som driver verksamhet i kommunens fastigheter eller har personer boende i kommunala bostäder anmäla fel och brister.

Läs mer om Felanmäl fastigheter

Kompetens

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning: Information om utbildningar, kurser, arbetsplatsförlagt lärande och verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer om Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
Uppdaterad: