Fakturaadresser

Här hittar du Uppsala kommuns fakturaadresser.

Daglig verksamhet

Uppsala kommun
Box 1023
751 40 Uppsala

Referensnummer: 1188

Hemtjänst omvårdnad

Uppsala kommun
Box 1023
751 40 Uppsala

Referensnummer: 11041

Korttidsplatser/korttidsvård och korttidsboende SoL

Uppsala kommun
Box 1023
751 40 Uppsala

Referensnummer: 1114

Korttidsvistelse LSS

Uppsala kommun
Box 1023
751 40 Uppsala

Referensnummer: 1224

Ledsagarservice LSS och ledsagning SoL

Uppsala kommun
Box 1108
751 40 Uppsala

Referensnummer: 1104

LSS-boende

Uppsala kommun
Box 1023
751 40 Uppsala

Referensnummer: 1106

Personlig assistans

Uppsala kommun
Box 1108
751 40 Uppsala

Referensnummer: 11042
Referensnummer sjuklöner:11043

Boende socialpsykiatri/HVB

Uppsala kommun
Box 1023
751 40 Uppsala

Referensnummer: 1121

Vård- och omsorgsboende

Uppsala kommun
Box 1023
751 40 Uppsala

Referensnummer: 1114

Uppdaterad: