Funktionsnedsättning

Information till dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning och agerar som ett stöd i deras vardag.

Information om covid-19

Så arbetar Uppsala kommun med anledning av covid-19.

Läs mer om Information om coronavirus

Styrdokument funktionsnedsättning

Styrdokument för dig som arbetar inom LSS-verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om Styrdokument funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvård

Information för dig som arbetar med hälso- och sjukvård.

Läs mer om Hälso- och sjukvård

IT-system

IT-system inom vård och omsorg.

Läs mer om IT-system

Hjälpmedel

Information till dig som är arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska och har rätt att förskriva hjälpmedel.

Läs mer om Hjälpmedel

Fakturering

Faktureringsadresser till våra verksamheter.

Läs mer om Faktureringsadresser

Nyhetsbrev funktionsnedsättning

Aktuellt för dig som arbetar inom verksamhet funktionsnedsättning.

Läs mer om Nyhetsbrev funktionsnedsättning

Kompetens

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning: Information om utbildningar, kurser, arbetsplatsförlagt lärande och verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer om Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Utförarmöten funktionsnedsättning

Dokumentation från de utförarmöten som omsorgsförvaltningen anordnar för utförare som har avtal med omsorgsnämnden.

Läs mer om Utförarmöten funktionsnedsättning

Branschråd

Branschrådet är ett forum där omsorgsnämndens presidium träffar högre chefer för dialog kring gemensamma utvecklings- och framtidsfrågor.

Läs mer om Omsorgsnämndens branschråd

Felanmäl fastigheter

Här kan du som driver verksamhet i kommunens fastigheter eller har personer boende i kommunala bostäder anmäla fel och brister.

Läs mer om Felanmäl fastigheter

Anhörigcentrum

Anhörigcentrum ger anhörigstöd och är till för den som vårdar eller hjälper personer över 21 år.

Läs mer om Anhörigcentrum

Tillgänglighetsredogörelse

I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister.

Läs mer om Tillgänglighetsredogörelse
Uppdaterad: