TRÄFF 8. Skriftlig rapportering och fackspråk, lokala förkortningar och ord

Tidsåtgång: ca 60 minuter 

Gör såhär: Gemensam runda, anonym presentation, diskutera i mindre grupper, sammanfatta tillsammans.

 1. Hälsa välkommen till alla.
 2. Presentationsrunda – namn och hur länge man har jobbat (10 minuter)
 3. Dagens träff inleds med att alla får skriva svar på följande två frågor på post-its.

  - Hur ofta behöver du dokumentera skriftligt?

  - Vad tycker du om att dokumentera skriftligt?

 4. Alla svar samlas in och presenteras anonymt. (10 minuter)

  Diskussionsfråga (i mindre grupp) (10 minuter)

  a) Vilka olika former av dokumentation förekommer på er arbetsplats?

  b) Vad gör du om du inte vet vad du ska skriva?

  c) När man dokumenterar är det viktigt att veta vad ord och förkortningar betyder. Vilka förkortningar använder ni på er arbetsplats?

  d ) Vilka specifika ord är viktiga att känna till för den som är ny? Skriv upp på post-its. (10 minuter)

  Återsamling i helgrupp

 5. Varje grupp får presentera sina svar och tillsammans skapar ni en gemensam ordlista som ni sätter upp vid datorerna. (10 minuter)

  Övningar på dokumentation kommer finnas i arbetsboken. Gör gärna dem om du känner dig osäker, och vänd dig till chefen.

 6. Gör en runda där alla får svara på frågan: Vad tar du med dig från dagens samtal? (10 minuter)
 7. Avsluta med att tacka alla för samtalet.

Tips: Ni får väldigt gärna mejla er ordlista till Petra fogelberg som är redaktör för Verktygslådan. Då publicera den här och alla kan använda ert fina arbete. E-post: petra.fogelberg@uppsala.se

 

< < < Tillbaka till menyn < < <

Frågor och synpunkter

Framtaget av Eva Widman Röjerås och Maja Nordström för Vård- och omsorgsförvaltningen och UJC Boländerna under februari 2023. För kommentarer och förslag på förbättringar maila maja.nordstrom@skola.uppsala.se

Redaktör:
Petra Fogelberg
Uppdaterad: