Bollen

 

imagej56g.png    

Vad lär ni er? Att fokusera på flera saker samtidigt (flera bollar i luften) och hur vi reagerar när det plötsligt sker något som vi inte var beredda på. Hur reagerar de andra i gruppen?

Hur många kan vara med? 4-8 personer plus en övningsledare

Vad behöver ni?  Minst två bollar och ett rum där ni kan stå i en cirkel vända mot varandra

Hur lång tid tar det? 10-15 minuter

 

 

Gör såhär:

  1. Alla deltagare står i en ring och ledare säger en persons namn och kastar sedan bollen till den personen  Om ledaren vill kasta bollen till Maria säger hen hennes namn "Maria" innan hen kastar. 
  2. Maria säger någon annans namn och kastar bollen till den personen.
  3. Efter cirka tio kast tar ledaren upp en ny boll och gör samma sak, säger namnet på den hen ska kasta till och kastar den

Tips 1: Försök hålla de två bollarna i luften under 5-10 minuter.

Tips 2: Övningsledaren kan gå ur ringen och observera samspelet.

 

< < < Tillbaka till menyn < < <

 

 

Uppdaterad: