Kompetensutveckling

Information om utbildningar, kurser och särskilda satsningar på kompetensutveckling.

Information om kompetensförsörjning hittar du här.

Kompetensutveckling

På den här sidan hittar du information om:

Information om följande utbildningar och kompetensutveckling kan nås från denna sida. 

Utbildningar

Kompetensutvecklingssatsningar

 

Kompetensutvecklingssatsningar

Legitimerad personal – studera 20 procent på arbetstid

Som en del av vård- och omsorgsförvaltningens satsningar på hög kompetens, systematisk utveckling och innovation avsätter vi medel till fortbildning för legitimerade yrkesgrupper. Inom ramen för God och nära vård 2030 vill vi skapa möjligheter för legitimerad personal att studera på betald arbetstid. Ekonomisk ersättning kan sökas för studier upp till 20 % av arbetstiden. 

Läs om möjligheten till fortbildning.

 

Äldreomsorgslyftet

Genom statliga bidrag har vårdens medarbetare kunnat vidareutbilda sig på betald arbetstid. Bidraget har ersatt deras lön och verksamheten har kunnat ta in vikarier under tiden. Äldreomsorgslyftet för 2023 är nu fulltecknat och det går inte att ansöka om stöd för fler medarbetare. 

Mer information om Äldreomsorgslyftet i Uppsala kommun hittar du här

Webredaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: