Kompetensutveckling

Information om utbildningar, kurser och särskilda satsningar på kompetensutveckling.

Information om kompetensförsörjning hittar du här.

Kompetensutveckling

Information om följande utbildningar och kompetensutveckling kan nås från denna sida. 

Utbildningar

Kompetensutvecklingssatsningar

Utbildningar

AKUT-testet (webbutbildning)

Lär dig symptom på stroke.

Utbildningen AKUT-testet på 1177 Vårdguidens Youtubekanal

 

Arbeta med hälsosamma levnadsvanor (webbutbildning)

Vårdgivarguiden tillhandahåller en utbildning med syfte att öka kunskapen om varför hälso- och sjukvården ska arbeta med hälsosamma levnadsvanors inverkan på hälsan. Kursen går igenom hur du uppmärksammar ohälsosamma levnadsvanor hos patienten, hur du kan ge stöd till förändring och vilka verktyg som finns för ditt arbete.

Kursen vänder sig till all personal som möter patienter och tar cirka 40 minuter att genomföra.

Utbildningen Arbeta med hälsosamma levnadsvanor på vardguiden.se

 

Diabetesvård (webbutbildning)

Extern webbutbildning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Utbildningen Diabetesvård på skr.se

 

Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning

Grundkurs inom området finns som digitala utbildning på skolverket som består av 4 moduler (behöver inte genomföras samtidigt) totalt tar den ca 5 - 6 timmar, se länk nedan.

Webbaserad apl-handledarutbildning

 

Handledarutbildningar i Uppsala län

Inom vård- och omsorgscollege erbjuds fördjupande handledarutbildning. Just nu är det pausat, men planeras återupptas efter pandemi. Information om tillfällen finns då på följande länk:

Vård- och omsorgscollege handledarutbildning

I november ges en handledarutbildning steg 1 och 2 i november. För personer anställda inom äldrenämndens verksamhetsområde ersätter Äldreomsorgslyftet lönebortfall för dem som läser utbildningen på arbetstid. Mer information och ansökan hittar du här

 

Introduktion i handledning för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård

Introduktionsutbildning i handledningsmetodik för sjuksköterskor har utgått. Istället erbjuds infromationsfilmer till handledande sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård på Youtube:

Länk till filmer till handledande sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård

 

Jobba säkert med läkemedel (webbutbildning)

Innan man får delegering är det rekommenderat att man genomför utbildningen "Jobba säkert med läkemedel". Webbutbildningen kan genomföras på arbetsplatsen. Det är viktigt att verksamhetschefen, eller någon annan person som chefen har utsett, är med när deltagarna gör kunskapstestet. Då kan hen intyga detta och signera diplomet. Diplomet visas sedan upp för sjuksköterskan vid delgeringstillfället. Den webbaserade utbildningar kan även användas vid en omdelegering.

Utbildningen Jobba säkert med läkemedel på demenscentrum.se

 

Våld i nära relationer (webbutbildning)

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Nyligen lanserade de en webbaserad introduktionskurs om bland annat våld i nära relationer.

Kursen är kostnadsfri. Den kan ta uppemot tre timmar att genomföra, så det kan vara klokt att genomföra den i grupp med chefens godkännande.

Utbildningen Våld i nära relation på nck.uu.se

 

Kompetensutvecklingssatsningar

Legitimerad personal – studera 20 procent på arbetstid

Som en del av vård- och omsorgsförvaltningens satsningar på hög kompetens, systematisk utveckling och innovation avsätter vi medel till fortbildning för legitimerade yrkesgrupper. Inom ramen för God och nära vård 2030 vill vi skapa möjligheter för legitimerad personal att studera på betald arbetstid. Ekonomisk ersättning kan sökas för studier upp till 20% av arbetstiden. Ansök senast 1 december 2021 för studier under 2022.

Läs om möjligheten till fortbildning.

 

Äldreomsorgslyftet

Genom statliga bidrag kan vårdens medaarbetare viderutblda sig på betlad arbetstid. Bidraget ersätter deras lön och verksamheten kan ta in en vikarier under tiden. 

Mer information om Äldreomsorgslyftet i Uppsala kommun hittar du här

Uppdaterad: