Kompetensutveckling

Information om utbildningar, kurser och särskilda satsningar på kompetensutveckling.

Information om kompetensförsörjning hittar du här.

Kompetensutveckling

På den här sidan hittar du information om:

Information om följande utbildningar och kompetensutveckling kan nås från denna sida. 

Utbildningar

Kompetensutvecklingssatsningar

 

Kompetensutvecklingssatsningar

Uppdatering gällande studier till specialistsjuksköterska på arbetstid 2024

Du som påbörjat studier till specialistsjuksköterska med beviljat finansieringsstöd från God och nära vård under 2023 har nu möjlighet att få stödet förlängt under 2024. Ansökan registreras via länken nedan av närmaste chef.

Ansökan om förlängd ersättning för studier på arbetstid för sjuksköterskor Uppsala kommun 2024

 

Äldreomsorgslyftet

Genom statliga bidrag kan medarbetare inom vård och omsorg vidareutbilda sig på betald arbetstid. Bidraget ersatter deras lön och verksamheten har kunnat ta in vikarier under tiden. Läs mer om Äldreomsorgslyftet här:

Mer information om Äldreomsorgslyftet i Uppsala kommun hittar du här

Webredaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: