Utbildningar i extern regi

Utbildningar i extern regi

På den här sidan hittar du utbildningar som anordnas eller tillhandahålls av andra än Uppsala kommun, och som rekommenderas för vård- och omsorgspersonal. Börja alltid med att prata med din närmaste chef om du är intresserad av att gå en utbildning.

 

Rekommenderade utbildningar för vård- och omsorgspersonal

Handledning

Introduktion

Läkemedel och medicin

Språkutvecklande arbetsplatser

Sår

Utbildningsportaler

Övrigt

Rekommenderade utbildningar för vård- och omsorgselever

Utbildningsanordnare

Enheten för kompetensutveckling (uppsala.se)

Forsknings- och kunskapscentra inom vård och omsorg (uppsala.se)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här nedanför finns mer information om respektive utbildning.

 

AKUT-testet (webbutbildning)

Lär dig symptom på stroke.

Utbildningen AKUT-testet på 1177 Vårdguidens Youtubekanal

 

Arbeta med hälsosamma levnadsvanor (webbutbildning)

Vårdgivarguiden tillhandahåller en utbildning med syfte att öka kunskapen om varför hälso- och sjukvården ska arbeta med hälsosamma levnadsvanors inverkan på hälsan. Kursen går igenom hur du uppmärksammar ohälsosamma levnadsvanor hos patienten, hur du kan ge stöd till förändring och vilka verktyg som finns för ditt arbete.

Kursen vänder sig till all personal som möter patienter och tar cirka 40 minuter att genomföra.

Utbildningen Arbeta med hälsosamma levnadsvanor på vardguiden.se

 

Diabetes och insulindelegering (webbutbildning)

Uppsala kommuns webbutbildning inför delegering för insulingivning.

Utbildningen Diabetes och insulindelegering 

 

Demenscentrums webbutbildningar

På Demenscentrums hemsida finns flera utbildningar om demenssjukdom, bland annat "Demens ABC". Samtliga är avgiftsfria och vid godkänt kunskapstest kan du skriva ut ett diplom.

Demenscentrums webbutbildningar 

 

Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning

Grundkurs inom området finns som digitala utbildning på skolverket som består av 4 moduler (behöver inte genomföras samtidigt) totalt tar den ca 5 - 6 timmar, se länk nedan.

Webbaserad apl-handledarutbildning

 

Handledarutbildningar i Uppsala län

Inom vård- och omsorgscollege erbjuds fördjupande handledarutbildning. Information om tillfällen finns då på följande länk:

Handledarutbildning för APL-handledare

 

Introduktion i handledning för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård

Introduktionsutbildning i handledningsmetodik för sjuksköterskor har utgått. Istället erbjuds infromationsfilmer till handledande sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård på Youtube:

Länk till filmer till handledande sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård

 

Kunskapsguiden - utbildningar

Kunskapsguiden är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.

Kunskapsguiden - utbildningar

 

Läkemedel och delegering, grundutbildning (webbutbildning)

Innan du kan få delegering är det rekommenderat att du genomför utbildningen "Läkemedel och delegering, grundutbildning". Webbutbildningen kan genomföras på arbetsplatsen. Det är viktigt att verksamhetschefen, eller någon annan person som chefen har utsett, är med när deltagarna gör kunskapstestet. Då kan hen intyga detta och signera diplomet. Diplomet visas sedan upp för sjuksköterskan vid delgeringstillfället. Den webbaserade utbildningen kan även användas vid en omdelegering.

Utbildningen Läkemedel och delegering, grundutbildning

 

Socialstyrelsens utbildningsportal

I Socialstyrelsens utbildningsportal finns utbildningar du kan gå utan att skapa konto och logga in i portalen. Det handlar bland annat om bemötande, IBIC, basala hygienrutiner och äldreomsogens nationella värdegrund. 

Socialstyrelsens utbildningsportal

 

Sårsmart (webbutbildning)

En utbildning för sjukvårdspersonal för att förbättra sårdiagnostik och sårbehandling.

Utbildningen Sårsmart (SKR)

 

Våld i nära relationer (webbutbildning)

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Nyligen lanserade de en webbaserad introduktionskurs om bland annat våld i nära relationer.

Kursen är kostnadsfri. Den kan ta uppemot tre timmar att genomföra, så det kan vara klokt att genomföra den i grupp med chefens godkännande.

Utbildningen Våld i nära relation på nck.uu.se

 

 

Faktagranskare
Christina Gustafsson
Redaktör
Petra Fogelberg
Uppdaterad: