Alfabetsleken

 

image0wtc9.png    

Vad lär ni er? Att lyssna aktivt, kommunikation och kreativt tänkande

Hur många kan vara med? 4-8 personer plus en övningsledare

Vad behöver ni?  Ett rum med stolar placerade i en cirkel vända mot varandra

Hur lång tid tar det? Cirka 15 minuter (Räkna med 5 minuters förberedelser, 10 minuter för själva övningen och 5 minuters utvärdering.)

I den här kommunikationsövningen, där ni lär er både kommunikation och minnesteknik ska gruppen komma på ord som är relaterade till det arbete ni utför. Orden ska sägas i alfabetisk ordning.

Gör så här:

  1. Sätt er i en ring.
  2. Övningsledaren börjar genom att säga ett ord som har med era arbetsuppgifter att göra och som börjar på bokstaven A.
  3. Personen till höger om övningsledaren upprepar ordet som den första personen sagt och säger sedan ett ord som börjar på bokstaven B.
  4. Person tre upprepar först de båda orden som precis sagts och säger sedan ett ord på C.
  5. Fortsätt så tills alla i gruppen har fått prata. Hjälp gärna varandra att komma ihåg när det blir många ord. 
  6. Utvärdera övningne. Vad tyckte ni var svårt? Lärde ni er något? Vilket av orden tycker ni är viktigast och vilken betydelse har de i ert dagliga arbete?

Tips 1: Vill ni fortsätta lelken kan ni börja nästa runda med valfri bokstav ur alfabetet och sedan göra lika som ovan.

Tips 2: Vill ni göra det lite svårare kan ni i stället säga ett ord som börjar på den bokstav som ordet före slutade på.

 

< < < Tillbaka till menyn < < <

 

Uppdaterad: