SITHS-kort

SITHS står för Säker Inloggning i Hälso- och Sjukvårdssystem och är en nationell säkerhetslösning för ökat skydd av patientinformationen i våra vårdsystem.

Vårdgivare, verksamhetschefer och användare av vårdsystem har alla ansvar för informationssäkerheten. Datainspektionen och patientdatalagen ställer krav på säker identifiering och tilldelning av behörigheter.

Introduktion till HSA och SITHS

En introduktion till bland annat HSA och SITHS kan du hitta hos Inera. Inera äger HSA-katalogen och har många sidor med information om HSA/SITHS.

HSA och SITHS på inera.se 

Syftet med SITHS-kort

Syftet med SITHS-kort är framförallt att uppfylla nationella krav på säkerhet och identifiering vid inloggning och signering i system där patientinformation hanteras. Detta innebär en högre säkerhet vid inloggning till olika vårdsystem samt ett ökat skydd av patientinformation. Alla landsting, regioner och kommuner, samt många privata företag är idag redan anslutna till SITHS eller arbetar med att ansluta sig.

SITHS-kortet används som legitimation

SITHS-kortet är en nationell legitimation som möjliggör säker inloggning i exempelvis vårdsystem. Kortet innehåller två typer av legitimationer, en tjänstelegitimation och en privat e-legitimation från Telia. SITHS-kortet är en personlig värdehandling.

I Uppsala kommun används SITHS-korten för inloggning i olika nationella system, till exempel Pascal, NPÖ och Lifecare.

Så får jag mitt SITHS-kort

Kontakta din chef eftersom det är verksamhetschefen som avgör vilka medarbetare som behöver SITHS-kort i sina uppdrag.

Privata utförare kontaktar sin kortutfärdare.

Mobilt SITHS

Inera har i samband med införandet av SITHS eID lanserat möjligheten att utfärda ett så kallat mobilt SITHS. Mobilt SITHS laddas ned till användarens (personliga) telefon och påminner lite om ett Bank-ID. Det kan användas för inloggning i olika system, t.ex. Pascal och NPÖ. Från och med januari 2024 kommer det även att fungera att logga in i Lifecare med. När användaren utfärdat ett mobilt SITHS är det giltigt i två år. 

Läs mer om utfärdande av mobilt  SITHS i Guide & Tips

Beställ och hämta ut SITHS-kort

Du beställer ditt SITHS-kort på olika sätt beroende på om du är kommunintern eller privat utförare.

Läs mer om Beställ och aktivera SITHS-kort

Testa och använd SITHS-kort

Innan du börjar använda ditt SITHS-kort ska du testa det.

Läs mer om Testa och använd SITHS-kort

Prislista SITHS-kort

Kostnad för tjänster som leverantören utför enligt Uppsala kommuns avtal med leverantören Region Uppsala.

Läs mer om Prislista SITHS-kort

Tekniska förutsättningar SITHS-kort

Information om vilka tekniska förutsättningar som krävs för SITHS-kort.

Läs mer om Tekniska förutsättningar SITHS-kort

Aktuellt SITHS-kort

Driftinformation IT-system

Uppdaterad: