Testa och använd SITHS-kort

Innan du börjar använda ditt SITHS-kort ska du testa det.

Testa ditt kort

När du har hämtat ut ditt kort, har en kortläsare samt programmet Net-iD installerat på datorn ska du testa ditt kort. Du kan kontrollera ditt kort mot de tjänstspecifika krav som finns. Ineras test ger en överskådlig bild över vad som fungerar eller inte när det gäller kortläsare, webbläsare och certifikat. Använd webläsaren Internet Explorer.

Testa ditt kort på test.siths.se (prova gärna webbläsarna Internet Explorer eller Google Chrome om det inte fungerar).

Instruktion för att testa SITHS-kort (PDF, 167 KB)

Hantera PIN- och PUK-kod

I brevet från Telia får du två PIN-koder och en PUK-kod.

Den första PIN-koden använder du för att legitimera dig vid inloggning och den andra PIN-koden används för signering och underskrift.

PUK-koden används om du vill byta ut en PIN-kod eller för att låsa upp en kod. Förvara dina koder på ett säkert sätt. Har du tappat bort dina koder, kontakta it.support@uppsala.se för att beställa nya.

Instruktion för hantering av PIN- och PUK-koder (PDF, 35 KB)

Felsök ditt kort

Ibland krånglar SITHS-kortet, kortläsaren eller de program som behövs för att man ska kunna logga in i med hjälp av kortet. 

Instruktion för att felsöka SITHS-kort (PDF, 109 KB)

Ta reda på ditt HSA-ID

Instruktion för att ta reda på HSA-ID (PDF, 77 KB)

Hantera certifikat

Instruktion för att hantera certifikat (PDF, 431 KB)

Pascal

Inloggningen kräver att du har ett SITHS-kort och ett tilldelat medarbetaruppdrag.

Inloggning Internet

Inloggning Sjunet

Lämna tillbaka ditt SITHS-kort

När ditt uppdrag upphör finns det flera sätt att hantera ditt SITHS-kort.

  • Om du fortsätter att arbeta i Uppsala kommun och behöver ditt SITHS-kort i ditt nya uppdrag ska du kontakta din nya arbetsgivare/uppdragsgivare och låta dem ta över ditt befintliga kort.
  • Om du fortsätter att arbeta i Uppsala kommun men inte behöver ett SITHS-kort i ditt nya uppdrag ska du lämna in kortet till din lokala behörighetsadministratör.
  • Om du slutar i Uppsala kommun och inte heller ska arbeta hos annat företag som har avtal med Uppsala kommun ska du lämna in kortet till din lokala behörighetsadministratör.
Uppdaterad: