Pascal

I Pascal kan vårdpersonal förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror till patienter som får sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter).

I varje landsting och region finns ansvariga personer som har information om Pascal inom just det landstinget eller den regionen.

Inom kommunerna finns det regionsansvariga som har information om Pascal.

Om Pascal på Ineras webbplats

Logga in i Pascal

Logga in i Pascal via internet

Logga in i Pascal via Sjunet

För att logga in i Pascal behöver du ett SITHS-kort och ett medarbetaruppdrag i HSA-katalogen. 

SITHS-kort

Driftinformation IT-system

Uppdaterad: