Löst Inloggningsproblem Lifcare m.m.

Problem att logga in i Lifecare

Det pågår just nu driftstörningar i kommunens inloggningssystem. Detta påverkar system som Heroma, Lifecare, IST etc. Tekniker jobbar på problemet.

10 juli 2024