TRÄFF 2: Envägs- och tvåvägskommunikationens roll i vårdarbetet

Tidsåtgång: ca 60 minuter


Material: Bilder som finns i Bilaga 1. Skriv ut dessa innan, men visa inte för gruppen.

Gör såhär: Gör en övning i par, diskutera i mindre grupper, sammanfatta tillsammans.

 1. Hälsa välkommen till alla.
 2. Presentationsrunda – namn och hur länge man har jobbat (10 minuter)
 3. Övning (10 minuter): OBS! Visa inte bilderna innan övningen startat. Dela in i grupper två och två.

  Steg 1) Sitt rygg mot rygg. Person 1 har ett blankt vitt papper och en penna. Person 2 har en bild som hen inte får visa för person 1. Person 2 beskriver bilden för person 1 som ska rita enligt beskrivningen. Person 1 får inte ställa några frågor.

  Steg 2) Sitt rygg mot rygg. Person 2 har ett blankt vitt papper och en penna. Person 1 har en bild som den inte får visa för person 2. Person 1 beskriver bilden för person 2 som ska rita enligt beskrivningen. Person 1 får ställa frågor för att kontrollera att hen förstått rätt.

 4. Utvärdering: Titta på bilderna, vilken blev bäst? Hur var det att rita utan att få ställa frågor? Vilken skillnad blir det när man får ställa frågor?
 5. Samtalsledaren stämmer av med varje grupp. (5 minuter)
  Diskussionsfrågor (i mindre grupper):
 6. Ni har nu testat envägs- och tvåvägskommunikation. (5 minuter)

  a) Vilka fördelar och nackdelar finns det med envägskommunikation?

  b) Vilka fördelar och nackdelar finns det med tvåvägskommunikation?

 7. Hur kan du koppla ihop övningen i envägs- och tvåvägskommunikation med ditt arbete? Kom på 4 exempel. (5 minuter)
 8. Läs högt:

  Inom vården finns ett kommunikationssätt som heter Closed loop communication (kommunikation för att sluta cirkeln). Det centrala då är att all kommunikation är tvåvägskommunikation. Man ska alltid tala om vad man har förstått, vad som ska göras och vad som är gjort. Se följande exempel:

   - ”Åsa, kan du larma akutteamet?
   - Jag larmar!
  Åsa återkommer in i rummet:
   - Akutteamet är larmat.
   - bra, tack. ”
  Källa: Vårdhandboken

 9. Skapa ett eget exempel på en vardaglig situation där ni kan använda closed loop-tekniken? Vilka fördelar och nackdelar kan det finnas med det här arbetssättet? Skiljer det här sig från hur ni jobbar idag? (10 minuter)
 10. Varje grupp redovisar sina exempel. (5 minuter)
 11. Gör en runda där alla får svara på frågan: Vad tar du med dig från dagens samtal? (10 minuter)
 12. Avsluta med att tacka alla för samtalet.

< < < Tillbaka till menyn < < <

Frågor och synpunkter

Framtaget av Eva Widman Röjerås och Maja Nordström för Vård- och omsorgsförvaltningen och UJC Boländerna under februari 2023. För kommentarer och förslag på förbättringar maila maja.nordstrom@skola.uppsala.se

Redaktör:
Petra Fogelberg
Uppdaterad: