Tillfälligt beställningsstopp för SITHS-kort from 4/12

Mellan 4 december 2023 till och med 25 januari 2024 kommer det inte gå att beställa ordinarie SITHS-kort. Anledningen är införandet av SITHS eID och ny lösning för mobilt SITHS. Inera behöver göra tekniska justeringar och migrera kortinformation till ny plattform.

SITHS-reservkort

SITHS-reservkort går att beställa under hela beställningsstoppet. Giltighetstiden för SITHS-reservkort kommer från 1 november tillfälligt förlängas till 6 månader istället för 3 månader.

 

Beställ i god tid

SITHS-kortsbeställningar i IRIS för medarbetare som påbörjar sin anställning under den här perioden behöver inkomma i god tid innan 4 december, alternativt att man beställer SITHS-reservkort.

 

Hämta ut beställda kort

SITHS-kort som är beställda före 4 december måste hämtas ut senast 19 januari 2024 hos Passerkortsenheten. Aktuella öppettider finns publicerade på Regionens samverkanswebb: SITHS e-id - Region Uppsala

 

Efter 25 januari 2024

SITHS-kortsbeställningar efter 25 januari 2024 kommer hanteras som vanligt i IRIS. Notera att leveranstiden för SITHS-kort kan vara något förlängd på grund av stoppet.


Frågor?

Kontakta it.support@uppsala.se

7 december 2023