Arkivering

Om inget tydligt finns i avtalet arkiverar alla verksamheter eget material enligt de lagkrav som finns. Inget material ska lämnas tillbaka till nämnden för arkivering.

Om det i avtalet tydligt framgår att er verksamhet ska lämna material för arkivering till nämnden ska rutinen för Överlämna avslutade personakter enligt HSL, SoL och LSS (PDF, 84 KB) följas.

Vid frågor och funderingar kring gällande avtal, kontakta aktuell strateg.

Vid frågor och funderingar kring rutinen och handhavande av akter, kontakta verksamhetssupporten på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Försättsblad HSL externa utförare, omsorgsnämnden (PDF, 71 KB)

Försättsblad SoL, LSS externa utförare, omsorgsnämnden (PDF, 142 KB)

Leveransföljesedel HSL, SoL, LSS externa utförare, omsorgsnämnden (PDF, 65 KB)

Uppdaterad: