Husdjur på vårdboenden

Husdjur är tillåtna vid kommunens vårdboenden. Ägaren ska då ha det fullständiga ansvaret och kunna ta hand om djuret.

Ägandet och skötseln av djuret ska vara säkrat. Fullständigt ansvar innebär

  • inköp av mat
  • ge mat
  • rastning
  • veterinärbesök
  • rengöring av exempelvis kattlåda
  • städning och renhållning.

Enhetschefen är ytterst ansvarig för att beslutet om inflyttning av djur på boendet är förenligt med de förutsättningar som finns. Förändras den boendes/ägarens hälsotillstånd och omöjliggör fullständigt ansvar för husdjuret, upphör tillstånd att ha husdjuret på vårdboendet.

Det åligger respektive enhetschef att hålla sig informerad om de krav som andra myndigheter kan ställa på verksamheten.

Där det är möjligt får husdjur dagtid finnas på kommunens olika vårdinrättningar. I många fall kan kontakten med husdjur tillföra ett värde i vården och omsorgen om äldre.

Hundar i vård och omsorg – Vägledning till gällande regelverk på socialstyrelsen.se

Uppdaterad: